A A A K K K
для людей із порушенням зору
Талалаївська селищна територіальна громада
Чернігівська область

Оголошення про проходження громадських слухань звіту про стратегічну екологічну оцінку

Дата: 23.03.2021 16:00
Кількість переглядів: 268

 

 

УКРАЇНА

 

ТАЛАЛАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вул. Вокзальна ,3 смт.Талалаївка 17200,тел..(04634)2154521545info@talselrada.gov.uа.ЄДРПОУ04412679

 

23.03.2021 року № 307                                               На № ______від ______________ року

 

 

                                                                                                          Департаменту екології та

                                                                                        природних ресурсів  Чернігівської 

                                                                                        обласної державної адміністрації

                                                                                        14000,  м. Чернігів, пр-т Миру,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації «Генеральний план та План зонування території села Понори Прилуцького району Чернігівської області»

 

Відповідно до статті 10 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, яка включається до звіту про СЕО, та необхідності здійснення СЕО замовник подає заяву про визначення обсягу СЕО до місцевих органів. Визначення обсягу СЕО дозволяє сфокусувати звіт на важливих питаннях охорони довкілля, у тому числі для здоров’я населення, для громадськості та зацікавлених сторін.

Враховуючи вище вказане надаємо інформацію про визначення обсягу СЕО проекту містобудування «Генеральний план та План зонування території села Понори Прилуцького району Чернігівської області».

1)Замовник.

Талалаївська селищна рада, адреса: 17200, Чернігівська обл., Талалаївський р-н, смт Талалаївка, вул. Вокзальна, буд. 3. тел. 04634-21545

2)Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», генеральний план відноситься до документів державного планування як складова містобудівної документації, який розробляється та/або підлягає затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Розробником проекту генерального плану є ФОП Кіріченко А.А.

Необхідність розробки даної роботи викликана в першу чергу потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні нових територій для подальшого містобудівного та соціально-економічного розвитку населеного пункту загалом та взаємопов’язаного розвитку виробничих, сельбищних зон і транспортно-комунікаційних зв’язків, а також затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації, встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів, надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок.

У проекті визначені:

 • заходи з охорони навколишнього середовища;
 • сучасний стан та перспективи господарського комплексу населеного пункту;
 • прогноз чисельності населення;
 • обсяги та розміщення нового житлового будівництва;
 • інженерне обладнання території;
 • інженерна підготовка та захист території;
 • розвиток транспорту, вулично-дорожна мережа;
 • архітектурно-планувальна організація території тощо.

Генеральний план населеного пункту є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Талалаївської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області. Генеральний план розроблено відповідно до рішення п’ятої сесії восьмого скликання Талалаївської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області від 11 березня 2021р.

Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації та проектів забудови території населеного пункту, інвестиційних програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель населеного пункту для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров’я населення, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей сільського господарства, виконанні грошової оцінки, створенні містобудівного та земельних кадастрів тощо.

Крім того, генеральний план населеного пункту сприятиме в частині забезпечення бюджетних надходжень коштів від користування земельними ділянками та іншими природними об’єктами місцевого значення, забезпечення регулювання та контролю за їх використанням, ефективного володіння і використання майна при належному функціонуванні бюджетних установ, створення умов для розвитку особистих підсобних господарств, організації благоустрою населеного пункту тощо.

Даний проект після затвердження сесією сільської ради є обов’язковим для виконання всіма розташованими на території села органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території села, при здійсненні ними містобудівної діяльності.

Проект «Генеральний план та План зонування території села Понори Прилуцького району Чернігівської області» розроблений ФОП Кіріченко А.А. відповідно до вимог:

Закону України Про регулювання  містобудівної діяльності;

Закону України Про архітектурну діяльність;

Закону України Про основи містобудування;

Закону України Про відходи;

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій;

ДБН Б.1.1.– 15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту;

ДБН Б.1.1-22:2017 Склад та зміст плану зонування території;

ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях;

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія;

ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення;

ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення;

ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти;

ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти;

ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання;

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування;

ДБВ В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги;

ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення;

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій;

ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди;

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів;

Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом  Міністерства  охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173;

Методики роздільного збирання побутових відходів, затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  01.08.2011 №133;

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ від 30.12.2014  № 1417;

Кодексу цивільного захисту України;

ДБН Б. 1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації.

При розроблені генерального плану враховуються: Схема планування території Чернігівської області розроблена ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя (затверджена рішенням сесії Чернігівської обласної ради десятої сесії шостого скликання від 28 вересня 2012 року), інформація земельного кадастру, технічна документація з нормативної грошової оцінки земель с. Понори Талалаївської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області.

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

 

Село Понори розташоване в південно-східній частині Чернігівської області на віддалі 275 км. від Чернігова, лівому березі ріки Ромен, за 15 км від залізничної станції  Талалаївка.

За матеріалами економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році, територія, на якій розташований населений пункт, відноситься до 07 земельно-оціночного району.

Площа населеного пункту 228,6002 га. Чисельність населення станом на 01.02.2021 року складає 284 особи. Кількість дворів індивідуальної житлової -100.

Основною структурно-планувальною одиницею населеного пункту є з малоповерховою забудовою садибного типу.

На сельбищ ній території розміщений громадський центр села –, школа, будинок культури, медпункт, магазини, фельдшерський пункт, старостинський округ, дільниця ветеринарної медицини, Свято-Вознесенська капличка, магазин.

Адміністративно-громадський і культурний центр с.Понори сформувався в центральній його частині.

Основні виробничі території (ферми) розташовані за межами села або на периферійних територіях.  На сельбищ ній території розміщені бригадні двори, складські приміщення та гаражі. Виробничі території представлені Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОНОРИ»,  фермерське господарство «ОБЕРІГ 2012».

Село повністю електрифіковане, радіофіковане, частково забезпечене телефонним зв’язком, централізованим водопостачанням, вулиці частково асфальтовані.

Мережі централізованої каналізації відсутні. Каналізування відбувається на місцеві очисні споруди (вигріби). Дощова каналізація в селі відсутня. Централізовані мережі теплопостачання відсутні. Комунікації по газопостачанню підведені по всій території села.

По території населеного пункту проходять мережі ЛЕП 10 кВ, що частково знаходяться в межах населеного пункту та створюють планувальні обмеження для забудови села, що підходять до КТП, від яких відбувається електропостачання населеного пункту за допомогою повітряного та підземного електрокабелю 04 кВ.

Збір твердих побутових відходів не організований та відбувається компостуванням на власних ділянках мешканців.

Крім того, мають місце планувальні обмеження у вигляді прибережних захисних смуг водойм.

Сільськогосподарські землі в населеному пункті представлені орними багаторічними насадженнями, що використовуються для ведення селянських господарств, а також кормовими вгіддями – сіножатями.

Населений пункт не входить в зону радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Населений пункт не має статусу курорту.

Територія с. Понори знаходиться на території  переважно рекреаційно-туристичного використання. Основні елементи екологічної мережі території – природні коридори.

Згідно вихідної інформації щодо місце розташування, площі кладовищ частина с. Понори розташована в санітарно-захисній зоні кладовища.

З метою забезпечення більш ефективного використання земель населеного пункту, залучення інвестицій, перспективного збільшення кількості робочих місць і створення сприятливих умов для проживання, генеральним планом передбачається організація наступних функціональних зон: виробничої; громадського обслуговування; комунальної; житлової; рекреаційної; транспортно-комунікаційної.

4) Ймовірні наслідки:

а) Для довкілля, у тому числі для населення.                             

 • а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Генеральний план та План зонування території села Понори Прилуцького району Чернігівської області», зокрема, будуть оцінені наслідки для таких компонентів довкілля й умов життєдіяльності людей:
 • атмосферне повітря в результаті:
 • розвиток та выдновлення сыльськогосподарських підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 300 м
 • розвитку та відновлення виробничої бази села, а саме підприємств ІV-V класу шкідливості, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних зон до 50-100 м;
 • земельні ресурси та захист території в результаті вилучення земельних ділянок під:
 • будівництво нових житлових кварталів садибної забудови;
 • прокладання додаткових інфраструктурних мереж й будівництво інфраструктурних об’єктів (на найближчу перспективу електропостачання та газопостачання в зонах нової житлової забудови);
 • реалізації комплексу гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території від підтоплення;
 • водні ресурси та умови забезпечення питною водою населення в результаті:
 • планування в нових житлових кварталах в якості джерел питного водопостачання приватних водних свердловин;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття в результаті:
 • розширення зелених та рекреаційних зон;
 • поводження з відходами в результаті:
 • видалення твердих побутових відходів на сміттєзвалище;
 • безпека і якість умов життя населення в результаті:
 • перебування житлової забудови в санітарно-захисних зонах кладовищ;
 • створення нових зелених та рекреаційних зон для відпочинку населення;
 • розвиток зони громадських центрів із створенням необхідних об’єктів інженерного та соціального благоустрою;
 • розвиток виробничої зони із створенням нових об’єктів сільськогосподарського виробництва для розвитку ринку праці місцевого населення;
 • здійснення заходів з інженерного захисту від підтоплення;

б) для територій з природоохоронним статусом: в ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки від діяльності об’єктів інфраструктури населеного пункту, що плануються при реалізації «Генеральний план та План зонування території села Понори Прилуцького району Чернігівської області», на:

 • території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, а також ті що знаходяться в безпосередній близькості до населеного пункту);
 • землі природно-заповідного фонду України;
 • території та об’єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об’єкти комплексної охорони;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення  ? проект «Генеральний план та План зонування території села Понори Прилуцького району Чернігівської області» не містить даних щодо місця розташування об’єктів інфраструктури, діяльність яких може мати наслідки транскордонного впливу для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Проект «Генеральний план та План зонування території села Понори Прилуцького району Чернігівської області» є документом, який визначає не лише територіальний розвиток населеного пункту, а першочергово збереження кількості населення села Понори за рахунок структуризації його зон та поліпшення культурно-побутового обслуговування  його мешканців із забезпеченням їх робочими місцями в межах сільської ради. Тому найсприятливішим варіантом буде затвердження проекту генерального плану. Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження даного документа державного планування.

Альтернатива 2:

Передбачення у проекті «Генеральний план та План зонування території села Понори Прилуцького району Чернігівської області» подальшого перспективного розвитку населеного пункту.

Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Перевірка матеріалів Генерального плану території, розділу «Оцінка екологічних умов просторового планування», на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі. Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля.

7) Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, першочергово:

 • Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», який визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів;
 • Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», яким регламентуються заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) буде виконана у відповідності до частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання.

Пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника в Виконавчий комітет Талалаївської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області за адресою: 17200, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Талалаївка, вул. Вокзальна, буд. 3, протягом 15 днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Талалаївської селищної територіальної громади https://talgromada.gov.ua/dokumenti-dlya-gromadskogo-obgovorennya-13-37-38-19-11-2019/.

Дата оприлюднення заяви –  23.03.2021.

 

 

 

Селищний голова                                                                       Ю.Є.Величко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора