A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Талалаївська селищна рада
Об'єднана територіальна громада

План соціально-економічного розвитку

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 5 сесії 7 скликання

Талалаївської селищної ради

від 19.02. 2018 року

 

  

І. Вступ

ІІ. Аналітична частина

1. Загальна характеристика

2. Аналіз стану та тенденцій соціального і економічного розвитку Талалаївської селищної ради за 2017рік

3. Фінансово-бюджетна ситуація Талалаївської селищної ради

4. Результати SWOT-аналізу

ІІІ. Основні проблемні питання соціально-економічного розвитку Талалаївської селищної ради

ІV. Основні цілі та пріоритети розвитку Талалаївської селищної ради на 2018-2020 роки

V. Фінансове забезпечення реалізації Плану

VI. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану

 

І. ВСТУП

 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад» № 157-VIII від 05.02.2015 року із змінами та доповненнями та рішення 14 сесії VII скликання Талалаївської селищної ради від 18 травня 2017 року «Про добровільне обєднання територіальних громад» створено Талалаївську селищну раду об’єднаної територіальної громади, а 29 жовтня 2017 року були проведені перші вибори, під час яких обрали голову громади.

До складу Талалаївської селищної ради увійшли наступні села: Липове, Понори, Красний Колядин, Корінецьке.  

Адміністративний центр – смт. Талалаївка, Талалаївського району, Чернігівської  області.

Талалаївка – селище міського типу, розташоване на річці Олава за 260км. від обласного центру (м.Чернігів). Талалаївка виникла в 1877 році, як пристанційне селище біля станції Лібаво-Роменської залізниці.

Для закріплення позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і соціального розвитку територіальної громади, координації роботи органів комунальних підприємств і розроблено Програму соціально-економічного розвитку Талалаївської селищної ради ОТГ Талалаївського району Чернігівської області на 2018 рік (далі - План).

     Законодавчою та методичною основою проекту Плану є Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про добровільне об'єднання територіальних громад", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України".

Проект Плану розробляється з урахуванням завдань і положень наступних документів:

постанов Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” та  від 01.07.2016 № 399 ,,Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки”;

наказу Мінрегіону України від 30.03.2016 № 75 ,,Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних документів соціально-економічного розвитку об'єднанної територіальної громади”;

Розпорядженням голови облдержадміністрації Про проект Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року, затверджено рішенням обласної ради 9 сесії 7 скликання від 17.05.2017 № 5-9/VII;

Мета Плану – вироблення та втілення єдиної політики розвитку Талалаївської селищної ради у 2018 році в контексті єдиної політики розвитку Талалаївського району та Чернігівської області, що вимагатиме реалізації пріоритетів у соціальній та економічній сферах із запровадження чіткої взаємодії з усіма гілками влади.

Основною метою Плану є створення умов для повноцінного функціонування об`єднаної територіальної громади.

База Плану – аналіз основних показників економічного і соціального розвитку об`єднаної територіальної громади за 2017 рік та прогнозні показники у 2018 році.

З метою визначення найбільш об’єктивних пріоритетів діяльності Талалаївської селищної ради на 2018 рік у Плані передбачений моніторинг наявних власних ресурсів, стану демографічної ситуації, стану розвитку інфраструктури та економіки. Визначено сильні та слабкі сторони, можливості та загрози розвитку територіальної громади.

Проведення аналізу дозволило сформулювати комплексну систему цілей, завдань, основних заходів соціального та економічного розвитку селищної ради  на 2018 рік, які базуються на розумінні поточної соціально-економічної ситуації, що склалася на території громади, з урахуванням проблем та першочергових потреб населення, фінансових та організаційних ресурсів об’єднаної територіальної громади, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів.

 

          

 ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА                       

 

       1. Загальна характеристика

 

Талалаївська селищна рада розташована у південно-східній частині Чернігівської області.

Територія  селищної ради становить 2879,7700 га .

Талалаївська селищна рада межує: на півдні – з Сильченківською сільською радою Талалаївського району, на заході – з Поповичанською сільською радою Талалаївського району, на півночі з селищем Дмитрівкою Бахмацького району та сході з село Матлахове Роменського району Сумської області..

За адміністративно-територіальним поділом селищна рада включає 1 селище та 4 села.

Адміністративний центр громади - селище Талалаївка, яке розташоване на південно-східній частині Чернігівській області. Віддаленість селища до обласного центру міста Чернігів – 265 км.,  до районного центру міста Ромни Сумської області - 40 км. Залізничні станції Бахмач та Ромни знаходяться відповідно на віддалі 50 та 30 км. Відстань до міжнародного аеропорту м Борисполь -210 км.

Зовнішні і внутрішні транспортні зв'язки громади здійснюються автомобільним транспортом. На відстані 15 кілометрів від адміністративного центру Талалаївської ОТГ селища Талалаївка проходить автодорога державного значення Суми-Київ .

Населення Талалаївської селищної ради станом на 01 січня 2018 року становило 8030 осіб, що складає 61,7 % від населення Талалаївського району.

 

2. Аналіз стану та тенденцій соціального і економічного розвитку Талалаївської селищної ради за 2017 рік

 Освіта в сучасних умовах є могутнім чинником розвитку духовної культури українського народу, відтворення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, запорукою громадянського миру і майбутніх успіхів у зміцненні й утвердженні авторитету України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави – повноправного члена європейської та світової спільноти.

Освіта і майбутнє – два ключові аспекти, з позицій яких необхідно розглядати стан справ, що склався в галузі, та визначати її перспективи.

Державну політику в галузі освіти Талалаївської селищної ради забезпечують:

4 заклади загальної середньої освіти в яких 676 учнів

-Талалаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 439 учнів, 48 учителів

-Староталалаївська філія І-ІІ ступенів Талалаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 36 учнів,14 учителів

-Липівська ЗОШ І-ІІІ ступенів- 90 учнів, 19 учителів

-Красноколядинська ЗОШ І-ІІІ ступенів- 86 учнів,19 учителів

-Понірська ЗОШ І-ІІ ступенів;- 25 учнів10 учителів,

4 заклади дошкільної освіти в яких 187 дітей

-Талалаївський дитячий ясла-садок «Сонечко»- 140 дітей

-Липівський заклад дошкільної освіти «Малятко»- 24 дітей

-Красноколядинський заклад дошкільної освіти «Дзвіночок»- 19 дітей

-Понорівський заклад дошкільної освіти «Казковий»- 4 дітей

1 заклад позашкільної освіти

-Центр дитячої та юнацької творчості – відвідує 316 вихованців.

 

 Формування ефективної системи освіти є одним із основних завдань, що постає перед нашою громадою та відділом освіти, культури, молоді та спорту селищної ради зокрема досягнення бажаного результату можливе лише за умови спільної роботи всіх учасників освітнього процесу та застосування системного підходу до поставлених завдань.

 У 2018 -2020 роках робота освітян громади спрямовуватиметься на забезпечення громадянами рівного доступу до якісної освіти та забезпечення безперебійної роботу всіх закладів освіти громади, на реалізацію Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, державних, регіональних, програм розвитку освіти, інших розпорядчих та нормативних документів.

 Відповідно до нового Закону України "Про освіту", заклади освіти, оприлюднюватимуть на власних веб-сайтах та засновника кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Основні завдання відділу освіти, культури, молоді та спорту у 2018-2020 роках є

 

у дошкільній освіті:

 

- забезпечити 100% охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою;

- посилення уваги до утримання, навчання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- реалізація принципу наступності між дошкільною і початковою освітою;

     - забезпечення закладів дошкільної освіти належним навчально-методичним матеріалом, необхідним обладнанням, іграшками, дитячою літературою, іншими засобами навчання і виховання.

- урізноманітнення форм здобуття дошкільної освіти;

  у загальній середній освіті:

-оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти, з урахуванням демографічних, економічних, соціальних потреб громади;

-поступовий перехід з вересня 2018 року до трьохрівневої повної загальної середньої освіти;

-демократизація системи освіти, підвищення рівня відкритості у прийнятті рішень у сфері освіти;

-професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що передбачає неперервне самовдосконалення шляхом навчання за програмами підвищення кваліфікації, стажування, участі у сертифікаційних програмах і тренінгах;

-підвищення ефективності інформатизації освіти, а саме: активізувати впровадження сучасних форм надання освітніх послуг на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій;

-забезпечення рівного доступ до якісної освіти;

-перехід на систему відбору/замовлення підручників, навчальних посібників та інших навчальних засобів;

- упровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

- продовження роботи щодо поновлення закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою;

- забезпечення якісного проведення державної підсумкової атестації учнів;

- забезпечення своєчасного і повного виконання заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів загальної середньої освіти 2018 року, які виявили бажання вступати до закладів вищої освіти;

- удосконалення системи моніторингу якості освіти ;

- створення в закладах освіти належних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, реальна інтеграція дітей з особливими освітніми потребами шляхом запровадження інклюзивного навчання в закладах освіти;

- підтримка системи роботи з обдарованими і талановитими дітьми

- використання мультимедійного обладнання в освітньому процесі.

- упровадження дієвих форм національно-патріотичного виховання учнів, звернувши особливу увагу на розвиток форм виховання із залученням учнів до практичних справ патріотичного змісту;

- організація заходів щодо вшанування пам’яті учасників Антитерористичної операції;

- подолати надмірну централізацію управління освітою; повноваження і відповідальність більшою мірою делегувати на рівень навчального закладу;

- чітко регламентувати обов’язковість документів, що підлягають виконанню;

- запровадження профільного навчання з урахуванням запитів та інтересів учнів і потреб місцевої громади;

- забезпечення автономії закладів освіти;

- стимулювання навчальних закладів до автономії в адмініструванні, кадровій і бюджетній політиці; посилення відповідальності навчальних закладів за якість освітніх послуг, що надаються ними;

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти:

- недопущення скорочення через фінансові причини мережі дошкільних, позашкільних навчальних закладів та погіршення соціального становища трудових колективів, забезпечення необхідних умов для їх функціонування в осінньо-зимовий період;

 

у позашкільній освіті:

- пріоритетність безоплатної позашкільної освіти;

- збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти

- оновлення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти;

- удосконалення роботи з краєзнавчо-туристичного напрямку;

 - охоплення дітей різними формами позашкільної освіти, занять спортом;

- відбір, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді.

Медичну допомогу населенню на первинному рівні надає КЗ ,,Талалаївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” в структуру якого входять 2 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, які розташована в селищі Талалаївка,селі Красний Колядин та 6 фельдшерських пунктів.

     На вторинному рівні спеціалізовану медичну допомогу населенню надає КП « Талалаївська районна лікарня», яка має поліклінічне відділення потужність 200 чол.за зміну, стаціонар на 80 ліжок (терапевтичне відділення- 25 ліж. , інфекційне відділення – 10ліж., хірургічне відділення- 15 ліж, гінекологічне відділення- 5 ліж., неврологічне відділення -15ліж., дитяче відділення-10 ліж.), денний стаціонар на 4 ліжка, клінічну лабораторію, фізіотерапевтичний кабінет, рентгенкабінет, флюрокабінет та зубопротезний кабінет.

В лікарні працює 20  лікарів (1 лікар має вищу категорію, 5 лікарів – першу, 2 лікаря -третю, 4-лікарі спеціалісти, 5- інтерни , без категарії-2, лікар стажист -1 ), 82 середніх медичних працівників (1 – мають вищу атестаційну категорію, 22 - першу атестаційну категорію,19 – другу атестаційну категорію , 40 – молодші медичні працівники), також працює 29- інших працівників.

 

Мережа закладів культури на даний час включає 6 установ культури, з них: Талалаївський будинок культури, Липівський СБК, Корінецький СБК, Понорівський СБК, Красноколядинський СБК та 2 сільських заклади клубного типу, які знаходяться в селищі Талалаївка та селі Скороходове В даних закладах працює 29 працівників.

Також на території громади функціонує 6 публічно-шкільних бібліотек в яких працює 15 осіб.

Протипожежний захист на території Талалаївської селищної ради об’єднаної територіальної громади здійснює ДПРЧ-21, в якій працює 34 пожежників.

Розвиток спорту та проведення проведення різного роду змагань на території ОТГ здійснюється ДЮСШ, в якому працює 1 керівник та 2 тренери.

Географічне положення селищної ради та природні умови, а саме клімат, ґрунти, наявні земельні і водні ресурси є надзвичайно сприятливими для розвитку аграрного сектору.

Найбільшими представниками аграрного сектору Талалаївської селищної ради є ТОВ «Красноколядинське», ТОВ «Понори», ТОВ «Україна», та СТОВ АФ «Дружба».

 

      3. Фінансово-бюджетна ситуація Талалаївської селищної ради ОТГ

Основною метою діяльності селищної ради у сфері бюджетно-фінансової політики є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

Сутність фінансово-бюджетної політики заключається у поєднанні конкретних цілей та відповідних засобів, за допомогою яких вирішуються поставлені завдання.

Обсяг доходів загального фонду бюджету Талалаївської селищної ради на 2018 рік становить - 41912,1         тис. грн., в тому числі власні доходи – 25000,0 тис. грн., базова дотація –  0 тис.грн., освітня субвенція –10996,3 тис. грн., та спрямований вільний залишок бюджетних коштів – 0 тис.грн., кошти передані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 1482,0 тис.грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевому – 0 тис.грн.,

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі власних доходів складає податок на доходи з фізичних осіб –63,4%, єдиний податок – 14,1 %, податок на майно – 13,7 %.

Із загального обсягу видатків бюджету сільської ради – 40430,1 тис.грн., найбільший обсяг видатків складають видатки на утримання загальноосвітніх навчальних закладів – 18523,1 тис. грн. ( 45,8 %), видатки субвенції – 7463,8 тис. грн. ( 18,5 %), видатки на дошкільну освіту – 4186,5 тис. грн. ( 10,4 %).

 

 

 

 

Обсяг бюджету загального фонду

Талалаївської селищної ради Талалаївського району

на 2018 рік

 

 

 

№ п/п

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

 на 2018 рік

1.

Податок та збір на доходи фізичних осіб

15847,68

2.

Податок на прибуток підприємств

0

3.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

4,88

4.

Податок на майно, в т.ч.:

 

 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

88,75

 

земельний податок з юридичних та фізичних осіб

694,48

 

орендна плата з юридичних та фізичних осіб

2658,16

 

транспортний податок з фізичних осіб

0

5.

Єдиний податок

3537,38

6.

Державне мито

0,27

7.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

192,58

8.

Плата за надання адміністративних послуг

136,10

9.

Інші надходження

1839,72

 

РАЗОМ

25000,00

10.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

10996,30

11.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

5915,80

12.

Інші субвенції та дотації сільському бюджету

789,6

Всього доходів:

42701,7

13.

Спрямований вільний залишок бюджетних коштів

0

14.

Кошти передані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1482,00

 

 

Обсяг видатків загального фонду бюджету

Талалаївської селищної ради Талалаївського району

на 2018 рік

 

 

 (тис.грн.)

№ п/п

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

1.

Державне управління, в т.ч. :

5157,5

 

органи місцевого самоврядування

5157,5

2.

 Освіта, в т.ч:

24449,2

 

Дошкільні заклади освіти

4186,5

 

Загальноосвітні школи

19312,7

 

ЦДЮТ

950,0

     
     

4.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

1000,0

5.

Житлово-комунальне господарство, в т.ч. :

1474,6

 

Благоустрій міст, сіл, селищ

1474,6

6.

Культура і мистецтво, в т.ч:

793,5

 

Будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу, бібліотеки

568,5

7.

Резервний фонд

50,0

8.

Субвенція сільського бюджету іншим бюджетам

7373,8

     

9.

Підтримка підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

0

11.

Проведення заходів з землеустрою

20,0

 

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, що здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

178,1

12.

Інші видатки

723,0

Всього видатків:

41219,7

     4.  Результати SWOT-аналізу

Конкурентні переваги та обмеження перспективного розвитку селищної ради виявлені на основі аналізу стартових умов регіонального розвитку, що викладені в SWOT- аналізі.

Даний SWOT - аналіз це оцінка стартових можливостей перед розробкою практичних кроків по реалізації плану соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Сильні сторони

(внутрішні переваги)

Слабкі сторони

(внутрішні недоліки)

 

Географічне положення та природно-ресурсний потенціал

Вигідне географічне розташування.

Значна територія.

Неподалік громади пролягає автомобільна дорога державного значення.

Сприятливий для сільського господарства  рівнинний рельєф.

Компактне розміщення населених пунктів та їх чисельність.

Значні земельні ресурси.

Значний оздоровчо-рекреаційний потенціал (штучні водойми, помірний клімат).

Розташування поблизу ОТГ, на відстані 150 км. обласний центр Сумської області м. Суми.

Наявність приватних виробників сільськогосподарської продукції.

 Зміни кліматичних умов,

внаслідок чого зростають ризики

 в різних галузях

 економіки.

Обмеженість мінерально-сировинної

бази.

Недостатньо розвинена інфраструкту-

ра громади.

Генеральний план населених пунктів

 селищної ради потребує

виготовлення.

Високий рівень безробіття.

Відсутність туристичної

інфраструктури.

 

2. Економічний потенціал

Наявність факторів, що обумовлюють розвиток промислового потенціалу.

Високий потенціал розвитку аграрної сфери сільськогосподарського виробництва.

Наявність вільних інвестиційно привабливих земель з підведеними комунікаціями придатних для розміщення виробництва/переробки продукції

Відсутність промислових

 підприємств з високим

рівнем виробництва.

Зношеність основних фондів.

Слабка транспортна мережа.

Відсутність ринку туристичних

 послуг.

Недостатній обсяг інвестицій в

основний капітал.

Відсутність генеральних планів

населених пунктів селищної ради.

 

 

Стан навколишнього природного середовища

Наявність природних та штучних водойм.

Наявність унікальних ландшафтів та природних парків.

Наявність стихійних сміттєзвалищ

 та відсутність організованого збору

 сміття.

Наявність проблем водопостачання

 в окремих населених пунктах.

Трудовий потенціал

Високий освітній рівень населення.

Наявність кваліфікованої робочої сили.

Можливість перепідготовки робочої сили відповідно до вимог ринку праці.

Обмежені можливості працевлашту-

вання у сільській місцевості.

Невисока тривалість життя.

Значна кількість людей похилого

 віку.

Високий міграційний відтік

населення

5. Рекреаційно-туристичний потенціал

Значні рекреаційні ресурси.

Наявність історичної та культурної спадщини.

Поява нових видів туризму (сільського зеленого туризму).

Недостатньо розвинутий інформацій-

ний простір про туристичні можливо

сті.

Відсутність постачальників послуг

сільського зеленого туризму.

Недостатня розвиненість інфраструк-

тури туристичної галузі

 

 

 

 

 

 

6. Розвиток інфраструктури

Наявність значної кількості приміщень комунальних закладів.

Наявність розгалуженої торгової мережі

Наявність залізничного транспорту

 

Незадовільний стан інфраструктури,

у першу чергу, автомобільних доріг.

Відсутність генеральних планів

розвитку населених пунктів.

Значний знос основних фондів і

 висока енергоємність житлово-кому-

нального господарства.

 

Можливості

Загрози

Зростання  попиту  на сільськогосподарську та промислову продукцію.

Зростання обсягів експорту продукції до країн ЄС.

Створення зон відпочинку біля місцевих водойм.

Зростання популярності сільського, зеленого, культурного туризму

Залучення коштів на реалізацію проектів місцевого розвитку із державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаних громад, інших державних і недержавних джерел фінансування програм і проектів розвитку територіальних громад

Нестабільна ціньова політика на

енергоносії¸ паливно-мастильні матеріа-

ли та запчастини.

Значне коливання валютного курсу.

Посилення податкового тиску на малий

 бізнес.

Обмежені фінансові ресурси для

соціально-економічного розвитку

селищної ради.

Недостатня державна підтримка на

 формування інфраструктури селищної

 ради.

 Відплив  кваліфікованих  кадрів  за

 межі селищної ради.

 

 

                                              

 

ІІІ. Основні проблемні питання соціально-економічного розвитку Талалаївської селищної ради

 

У галузі освіти

Недостатній рівень фінансування галузі.

Відсутність оптимізованої мережі навчальних закладів та необхідність покращення їх матеріально-технічної бази.

Незабезпеченість навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

     Проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів закладів освіти та покращення їх матеріально-технічної бази.

 

У сфері охорони здоров’я:

Низький рівень забезпечення медичним обладнанням та медичною апаратурою унеможливлює раннє виявлення захворювань, зокрема соціально- небезпечних, серцево-судинних, насамперед серед населення, що мешкає в сільській місцевості, що в свою чергу не дає можливості забезпечити повноцінне функціонування лікарської амбулаторії та фельдшерських пунктів.

Приміщення потребують капітального та поточного ремонтів.

 

У культурній галузі:

Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів, покращення їх матеріально-технічної бази.

 

У сфері фізичної культури і спорту:

Відсутність літніх майданчиків для занять різними видами спорту.

Відсутність сучасного спортивного обладнання та спортінвентарю.

Відсутність достатньої кількості спортивних споруд, які б відповідали сучасним вимогам за місцем проживання мешканців.

 

У комунальному господарстві:

 Значна зношеність дорожнього покриття вулиць та мереж водопостачання у населених пунктах Талалаївської громади.

Недостатній розвиток системи інфраструктури.

Недостатній рівень освітлення вулиць населених пунктів громади.

Зношеність технічних засобів та недостатня кількість (автомобільного та тракторного парку)КП «Талалаївське ВУЖКГ»

 

У галузі транспорту:

Відсутність достатньої кількості дорожніх знаків.

 

У галузі охороно довкілля

Наявність стихійних сміттєзвалищ та проблема вивезення твердих побутових відходів.

 

IV.Основні цілі та приоритети розвитку Талалаївської ОТГ на 2018-2020 роки

 

З метою забезпечення сталого економічного і соціального розвитку селищної ради, на основі аналізу результатів розвитку за попередній період, нагальних потреб територіальної громади і можливостей бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік визначено цілі, пріоритети та завдання селищної ради, розроблено заходи щодо її реалізації.

                                                                                                                             

Основні цілі розвитку:

 

1. Створення сприятливих умов для життєдіяльності населення та підвищення комфорту життя мешканців селищної ради.

2. Формування сприятливого інвестиційного клімату, сприяння пошуку потенційних інвесторів та впровадження інвестиційних проектів, забезпечення ефективного супроводу та обслуговування інвесторів.

3. Розвиток соціальної, освітньої, медичної, спортивної, культурної та туристичної інфраструктури.

4. Системне впровадження заходів з енергозбереження в будівлях комунальної власності.

5. Раціональне використання природних ресурсів.

6. Культурний та духовний розвиток мешканців громади.

Підвищення екологічної безпеки населення громади.

 

Приоритетні завдання:

 

1. Підвищення якості та доступності освітніх та медичних послуг;

2. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичного виховання та спорту;

3. Розвиток транспортно-дорожнього господарства, будівництво та реконструкція доріг комунальної власності;

4. Модернізація та розвиток систем зовнішнього освітлення, а також проектування і будівництво додаткових мереж .

5. Проведення комплексних енергозберігаючих та ресурсозберігаючих заходів, комплексне використання природних сировинних ресурсів;

6. Збереження історико-культурної спадщини та розвиток туризму;

7. Залучення коштів міжнародних грантів, програм міжнародної технічної допомоги, активізація співпраці з донорськими організаціями для фінансування інвестиційних соціальних проектів та забезпечення реалізації заходів у рамках проекту Світового банку ,,Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”;

8. Виготовлення проектно-кошторисних документацій на будівництво, проведення реконструкції та капітальних ремонтів комунальної інфраструктури;

9. Придбання спецтехніки для комунального підприємства;

10. Розроблення генеральних планів населених пунктів об'єднаної громади;

11. Розробка, підтримка та впровадження проектів водопостачання та водовідведення;

12. Чистка водойм, укріплення берегів;

13. Облаштування парків та скверів для відпочинку.

Пріоритетними є напрями розвитку громади, спрямовані на рівня та покращанню якості життя населення, інвестиційно-інноваційної активності на території селищної ради.

Для поліпшення матеріальних складових якості життя важливо забезпечити економічне зростання, що призведе до зростання доходів і жителів населених пунктів громади і наповнення бюджету селищної ради. При цьому, для розвитку нематеріальних складових, формування яких забезпечується використанням суспільних засобів (соціальний захист, освіта, охорона здоров’я), необхідно забезпечувати ефективне використання місцевого бюджету.

План фінансування пріоритетних заходів проекту економічного і соціального розвитку населених пунктів Талалаївської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік розроблений відповідно до Стратегії розвитку Чернігівської області до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 17 травня 2017 року № 5-9/VII.

 

 

 

Перелік проектів реалізація яких спрямована

 на соціально-економічний розвиток

селищної ради

 №

п/п

Найменування об’єкта та його місцезнаходження

Рік початку реалізації проекту

Кошторисна вартість усього

(тис.грн.)

Орієнтовний обсяг фінансування на 2018 рік

(тис.грн.)

Індикатори виконання

1

2

3

4

5

6

1.

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення частини вул..Низова від КТП-122 в с.Красний Колядин, Талалаївського району, Чернігівської області.

2018

   

Покращення благоустрою .

2.

Реконструкція мереж зовнішнього  освітлення частини вул.Т.Г.Шевченка від КТП-125 в

с.Красний Колядин, Талалаївського району, Чернігівської області.

2018

   

Покращення благоустрою.

3.

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення частини вул. ім.А.Павленка від КТП -126 в с.Красний Колядин, Талалаївського району, Чернігівської області.

 

2018

   

Покращення благоустрою.

4.

Будівництво артезіанської свердловини та водонапірної башти із станцією знезалізнення, смт.Талалаївка (ІІ черга).

2018

839,802

839,802

Завершення будівельних робіт та введення об’єкта в експлуатацію

5.

Капітальний(вибірковий)ремонт автомобільної дороги комунальної власності довжиною 0,5 км по вул.Прибережна в с.Скороходове Липівської сільської ради, Талалаївського району,Чернігівської області. (Коригування)  

2018

782,610

782,610

Покращення благоустрою

6.

Капітальний ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул.Жовтневій в смт.Талалаївка, Талалаївського району, Чернігівської області.

2018

3291,661

3291,661

Покращення благоустрою

7.

Розроблення генерального плану смт.Талалаївка, Чернігівської області.(фотозйомка) .

2018

220,00

220,00

Приведення документації до нормативно- правових норм

8.

Капітальний(вибірковий)ремонт автомобільної дороги комунальної власності довжиною 0,8 км по вул. 1-й провулок Жовтневий в смт.Талалаївка, Талалаївського району, Чернігівської області.

2018

781,037

781,037

Покращення благоустрою

9.

Капітальний ремонт дороги по вул. Геологів в смт Талалаївка, Талалаївського району, Чернігівської області

 

2018

870,630

870,630

Покращення благоустрою

10.

Капітальний ремонт дороги по вул. Нафтовиків в смт.Талалаївка, Талалаївського району, Чернігівської області.

 

2018

184,835

184,835

Покращення благоустрою

11.

Капітальний ремонт пам’ятника «Меморіал Слави» в смт.Талалаївка, Чернігівської області.

2018

147,025

147,025

Увіковічнення памяті загиблих в роки ВВВ

12.

Реконструкція з провадженням енергоефективних заходів в частині утеплення будівлі дитячого ясла-садка «Сонечко» по вул.Цетральна,22 в смт. Талалаївка, Чернігівської області з виділенням черговості:І черга-утеплення фасаду в осях «12-1»; ІІчерга-утеплення фасадів в осях: «1-12», «Л-Г», «Г-А»; ІІІчерга-утеплення горищного перекриття. 

2018

2443,146

2443,146

Провадження енергоефективних заходів

13.

Реконструкція в рамках відновлення спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття по вул. Центральна,39 в смт.Талалаївка, Чернігівської області, з виділенням черговості: Ічерга-влаштування основи під покриття площадки; ІІчерга-влаштування верхнього шару штучного покриття площадки.

2018

1812,164

1812,164

Створення умов для залучення молоді до спорту.

14.

Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт. Талалаївка Чернігівської області

2018-2020

10027,424

6905,538

Покращення екологічного стану

15.

Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Центральна в с.Понори

2018

   

Покращення благоустрою

16.

Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул. 30-річчя Перемоги від КТП-30 в с. Скороходове, Талалаївського району, Чернігівської області

2018

238,85826

238,85826

Покращення благоустрою

17.

Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул.30-річчя Перемоги від ТП-31 в с.Скороходове, Талалаївського району, Чернігівської області

2018

198,23828

198,23828

Покращення благоустрою

18.

Будівництво мереж зовнішнього освітлення частини вул.Гагаріна, вул.1-го Травня від КТП-32 в с.Скороходове, Талалаївського району,Чернігівської області

2018

234,96453

234,96453

Покращення благоустрою

19.

Поточний ремонт автомобільної дороги по вул.Якубовича с.Липове

2018

   

Покращення благоустрою

20.

Поточний ремонт автомобільної дороги по вул.Колгоспна с.Липове

2018

   

Покращення благоустроб

21.

Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул.Центральна с.Липове

2018

   

Покращення благоустрою

22.

Поточний ремонт автомобільної дороги по вул.Вишнева с.Липове

2018

   

Покращення благоустрою

23.

Поточний ремонт автомобільної дороги по вул.Першотравнева пр.Першотравневий с.Липове

2018

   

Покращення благоустрою

24.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиць Колгоспна, Якубовича, Біла Гора с.Липове

2018

   

Виготовлення документації на проведення будівельних робіт

25.

Будівництво мереж зовнішнього освітлення вул.Вишнева, пров.Вишневий, вул.Центральна,пр.Центральний,

вул.Першотравнева,пр..Першотравневий

2018

   

Покращення благоустрою

26

Поточний ремонт пам’ятників загиблих в роки ВВВ та пам’ятника Якубовичу

2018

   

Покращення благоустрою

27

Поточний ремонт автомобільної дороги по вул.Берегова с.Понори

2018

   

Покращення благоустрою

28

Поточний ремонт автомобільної дороги по вул.Травнева с.Понори

2018

   

Покращення благоустрою

29

Поточний ремонт адмінбудівлі Понірського старостинського округу,ФАПу,пошти

2018

   

Покращення благоустрою

30

Створення зони відпочинку біля бувшої пошти с.Понори

2018

   

Покращення благоустрою

31

Придбання комп’ютерної техніки

2018

60,0

60,0

Покращення матеріально-технічного забезпечення с/р

32

Придбання предметів довгострокового користування

2018

132,0

132,0

Покращення технічної бази загальноосвітнім закладам

33

Організація благоустрою населених пунктів

2018

340,0

340,0

Покращення благоустрою

34

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію даху Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Корінецького СБК

       

35

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт під’їзної дороги з вул..Молодіжна до будинків 51;51А;51Б;51В по вул.Цетральна в смт.Талалаївка

2018

   

Покращення благоустрою

36

Капітальний (вибірковий) ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. 1-й провулок Лєрмонтова довжиною 0,6 км з двома зїздами по 50,0м та із зїздом у вулицю Лєрмонтова довжиною 0,4 км в смт. Талалаївка, Талалаївського району Чернігівської області

2019

 

 

Покращення благоустрою

37

Капітальний ремонт дороги по вул. Пирогова з провулками в смт. Талалаївка Талалаївського району, Чернігівської області

2019

 

 

Покращення благоустрою

38

Капітальний ремонт дороги по вул. Затишна в смт. Талалаївка Талалаївського району, Чернігівської області

2019

 

 

Покращення благоустрою

39

Поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах громади

2019

 

 

Покращення благоустрою

40

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення частини вул. Низова від КТП-122 в с.Красний Колядин, Талалаївського району, Чернігівської області

2019

 

 

Покращення благоустрою

41

Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Центральна від КТП-168 в с.Понори, Талалаївського району, Чернігівської області

2019

 

 

Покращення благоустрою

42

Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Колгоспна, пров. Колгоспний №2, пров. Арсієнко  від КТП-26 в с.Липове, Талалаївського району, Чернігівської області

2019

 

 

Покращення благоустрою

43

Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. Першотравнева, пров. Вишневий, вул.Молодіжна  від ТП-195 в с.Липове, Талалаївського району, Чернігівської області

2019

 

 

Покращення благоустрою

44

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул. Колгоспна, вул. Центральна, вул. Біла Гора в с.Липове, Талалаївського району, Чернігівської області

2019

 

 

Покращення благоустрою

45

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вул. 30-річчя Перемоги, вул.Братів Головенків, вул.Прибережна, вул.Садова в с.Скороходове, Талалаївського району, Чернігівської області

2019

 

 

Покращення благоустрою

46

Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул.Низова, вул.Вереснева, вул.Ярова в с.Красний Колядин Талалаївського району, Чернігівської області з виділенням черговості: 1 черга - вул.Низова від КТП-217; 2 черга - вул.Вереснева, вул.Ярова від КТП-244

2019

 

 

Покращення благоустрою

47

Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул.Борщевського, вул.30-річчя Перемоги в с.Красний Колядин Талалаївського району, Чернігівської області з виділенням черговості: 1 черга - вул.Борщевського від КТП-266; 2 черга - вул.30-річчя Перемоги від КТП-125

2019

 

 

Покращення благоустрою

48

Встановлення ліхтарів вуличного освітлення на сонячних батареях в місцях де відсутні мережі централізованого електропостачання

2019

 

 

Покращення благоустрою

49

Утеплення фасаду Талалаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Освіти 38 в смт. Талалаївка Чернігівської області

2019

 

 

Провадження енергоефективних заходів

50

Реконструкція даху Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Липове, Талалаївського району Чернігівської області

2019

 

 

Провадження енергоефективних заходів

51

Заміна вікон в Красноколядинській ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Красний Колядин, Талалаївського району Чернігівської області

2019

 

 

Провадження енергоефективних заходів

52

Заміна вікон в Липівській ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Липове, Талалаївського району Чернігівської області

2019

 

 

Провадження енергоефективних заходів

53

Створення інклюзивно-ресурсного центру

2019

 

 

Створення умов для навчання особливих дітей

54

Облаштування приміщення для спортивних команд на спортивному майданчику по вул.Центральна, 39 в смт. Талалаївка, Чернігівської області

2019

 

 

Створення умов для залучення молоді до спорту.

55

Розробка генеральних планів сільських населених пунктів громади

2019

 

 

Приведення документації до нормативно- правових норм

56 Реконструкція в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. 30-річчя Перемоги від МТП-37 в с.Скороходове, Талалаївського району, Чернігівської області 2019     Покращення благоустрою

 

       

 

V. Фінансове забезпечення реалізації Плану

 Заходи, які включені до Плану, стануть пріоритетними при фінансуванні як із місцевого бюджету, так і при надходження цільових коштів із бюджетів вищого рівня.

Фінансове забезпечення реалізації Плану здійснюватиметься за рахунок:

коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;

субвенцій, інших трансфертів із державного та обласного бюджетів місцевим бюджетам;

коштів місцевих бюджетів;

коштів міжнародної технічної допомоги (МЕРМ);

коштів інвесторів, власних коштів підприємств та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

Реалізація завдань, які передбачається здійснити для виконання визначених пріоритетів, сприятиме підвищенню рівня та поліпшення якості життя населення, інвестиційно-інноваційної активності на території селищної ради.

У процесі виконання План може уточнюватись та доповнюватись. Зміни та доповнення до Плану затверджуються рішенням сесії селищної ради.

 

 Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану

Моніторинг реалізації Плану буде здійснювати щоквартально. Упровадження Плану проводитиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які реалізовуватимуться всіма суб’єктами територіального розвитку.

Уході моніторингу Плану вирішуватиметься ціла низка завдань:

контроль за реалізацією Плану в цілому;

оцінювання ступеня досягнення прогресу за цілями.

Показники для моніторингу збиратимуться за результатами кожного кварталу реалізації Плану. На основі зібраних даних готуватиметься звіт.

     Звіт скрадатиметься з переліку ключових показників за кожною ціллю, кожним пріоритетом або заходом. Буде містити інформацію про досягнення кожного об’єктивного пріоритету або виконання заходу, оцінювання можливостей досягнення поставлених цілей.

 

Селищний голова                            Величко Ю.Є.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування