A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Талалаївська селищна територіальна громада
Чернігівська область

Секретар ради

Ценцеря Ольга Феодосіївна

 

 

Рік, місце народження 1981. с.Смига, Дубнівський район, Рівненська область.

Громадянка України.

Освіта вища економічна.

Тернопільський економічний інститут(економіка підприємства).

З 20.10.2005р – Головний бухгалтер Сільченківської(Староталалаївської) сільської ради.

З 20.11.2020 року  - секретар Талалаївської селищної ради.

Контактний номер телефону: 0979193824.

 

  Секретар селищної ради

Ценцеря Ольга Феодосіївна

 

Здійснює повноваження, передбачені статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

У випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження селищного голови. 

 

Забезпечує виконання Законів України, указів і розпоряджень Президента України,  постанов Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень селищної ради і виконавчого комітету селищної ради.

 

Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

 

Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

      Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів.

 

      Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

 

       Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень:

 

- організації прийому громадян на виборчих округах;

 

- у проведенні звітів перед виборцями трудових колективів та громадськими організаціями;

 

- забезпечує депутатів необхідною інформацією.

 

       За дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

 

       За дорученням ради організовує здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

 

      Забезпечує зберігання в  органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням  Талалаївської територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

 

  Організовує та проводить навчання депутатів, постійних і тимчасових комісій.

 

  Вивчає досвід роботи міських та селищних рад і виконкомів в інших містах та регіонах.

 

  Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, організовує обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого життя, вивчення громадської думки.  

 

  За дорученням селищного голови  представляє територіальну громаду та селищну  раду у  відносинах  з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об'єднаннями громадян,  підприємствами,  установами  та  організаціями  незалежно   від  форм власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства.

 

            Розробляє проекти нормативно-правових актів, проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на  виконавчі органи Талалаївської селищної ради.

 

            Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян. Організовує своєчасний і якісний розгляд, вирішення пропозицій, заяв і скарг підприємств, установ і організацій з питань отриманих повноважень, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.

 

           Має право розпорядчого, фінансового підписів та веде адміністративну та господарську діяльність в межах чинного законодавства України. 

 

     Вирішує за дорученням селищного голови або селищної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

 

Веде питання  забезпечення законності, прав і свобод громадян;   зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації; аналітичної роботи, сприяння  депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

 

      Спрямовує, координує та контролює роботу  постійних та інших комісій ради.

 

Забезпечує взаємодію з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, виконавчими органами Талалаївської селищної ради, постійними комісіями та тимчасовими контрольними комісіями, утвореними Талалаївською селищною радою, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та об’єднаннями громадян селища. 

 

Очолює:

- конкурсну комісію з прийняття на посади посадових осіб місцевого самоврядування;

 

     - інші робочі органи у сфері своїх повноважень.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора