Талалаївська громада
Чернігівська область, Прилуцький район

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КУ «Центр надання соціальних послуг

Талалаївської селищної ради»

смт Талалаївка, вул.Вокзальна, б.3

електронна пошта: talcnsp@ukr.net

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00/14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

ДОГЛЯД ВДОМА

Зміст соціальної послуги

Заходи, що проводяться за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня надавача соціальної послуги і полягають у наданні допомоги в самообслуговуванні особам, які частково або повністю втратили/не набули здатності до самообслуговування.

Форма надання соціальної послуги

Денна

Термін надання соціальної послуги

Може надаватись постійно (для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями III групи рухової активності - 1-2 рази на тиждень (за необхідності), IV групи рухової активності (5 ступінь індивідуальної потреби) - 2 рази на тиждень, IV групи рухової активності (6, 7 ступені індивідуальної потреби) - 3 рази на тиждень; V групи рухової активності - 5 разів на тиждень, для осіб з інвалідністю І групи підгрупи А - 6-7 разів на тиждень (за потреби)), для осіб з когнітивними розладами при базовому рівні (від 112 до 142 балів) - потреба у відвідуванні становить 5 разів на тиждень, при задовільному рівні (від 143 до 244 балів) - 4-3 рази на тиждень, при доброму рівні (від 245 до 314 балів) - 3-2 рази на тиждень; при відмінному рівні (від 315 до 345 балів) - 1 раз на тиждень; періодично (2 рази на місяць для осіб з когнітивними розладами, для осіб з інвалідністю з психічними та поведінковими розладами - 2-4 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), для дітей з інвалідністю віком від трьох до 18 років при ступені індивідуальних потреб дитини «періодичний догляд» - 2 рази на тиждень; «постійний догляд» - 4-3 рази на тиждень; «інтенсивний догляд» - 5 разів на тиждень.

Кількість разів надання соціальної послуги догляду вдома може зменшуватись за бажанням (ініціативою) отримувача соціальної послуги.

Соціальна послуга може надаватись постійно або тимчасово (протягом визначеного у договорі періоду).

Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником з урахуванням визначеного ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Соціальні групи

Особа/ сім’я, яка належить до вразливих груп населення та/або перебуває у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я тощо.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

 

Документи, потрібні для отримання послуги

Письмова заява особи, законного представника.

 

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт соціальної послуги догляду вдома, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  13.11.2013 р. № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома» (зі змінами внесеними Наказом Мінсоцполітики від 16.06.2021 р. №335);

- Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради Чернігівської області».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

Потенційному отримувачу може бути відмовлено у наданні соціальної послуги в разі наявності у нього відповідно до медичного висновку про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ. Рішення про надання соціальної послуги приймається після усунення таких протипоказань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КУ «Центр надання соціальних послуг

Талалаївської селищної ради»

смт Талалаївка, вул.Вокзальна, б.3

електронна пошта: talcnsp@ukr.net

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00/14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Зміст соціальної послуги

Комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин.

Форма надання соціальної послуги

Денна за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги або в приміщенні суб’єкта, що надає соціальні послуги; поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг.

Термін надання соціальної послуги

Не більше ніж шість місяців з дня прийняття рішення про надання такої послуги. У разі складного випадку тривалість надання соціальної послуги може бути продовжено до одного року.

Соціальні групи

Сім’я (особа), яка перебуває у складних життєвих обставинах і не може самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив таких обставин.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

---

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт  соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  31.03.2016 № 318 «Про соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»;

- Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради Чернігівської області».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Відсутні

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КУ «Центр надання соціальних послуг

Талалаївської селищної ради»

смт Талалаївка, вул.Вокзальна, б.3

електронна пошта: talcnsp@ukr.net

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00/14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

ПОСЕРЕДНИЦТВО (МЕДІАЦІЯ)

Зміст соціальної послуги

-допомога у врегулюванні конфліктів;

-ведення переговорів;

-опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.

Форма надання соціальної послуги

-у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу;

-за місцем, визначеним посередником/медіатором і погодженим з усіма учасниками посередництва (медіації).

Термін надання соціальної послуги

Соціальна послуга може надаватись в обсязі від 1 до 12 зустрічей тривалістю до 3 годин кожна.

Соціальні групи

Особа, сім’я, у тому числі прийомна, дитячий будинок сімейного типу, сім’я опікунів, піклувальників, окрема соціальна група, у тому числі з урахуванням етнічної ознаки, стану здоров’я, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальної послуги або отримують таку послугу.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

Письмова заява отримувача соціальної послуги/його законного представника суб’єкту, що надає таку послугу.

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації), затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  17.08.2016  № 892 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)»;

- Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради Чернігівської області».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КУ «Центр надання соціальних послуг

Талалаївської селищної ради»

смт Талалаївка, вул.Вокзальна, б.3

електронна пошта: talcnsp@ukr.net

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00/14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

КОНСУЛЬТУВАННЯ

Зміст соціальної послуги

Комплекс заходів, що здійснюються протягом строку, необхідного для виходу зі складної життєвої ситуації та адаптації особи, сім’ї до нових умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності, підтримку соціальної незалежності, збереження та продовження соціальної активності особи/сім’ї. Зміст, обсяг та особливості соціальної послуги для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги та зазначаються в індивідуальному плані.

Форма надання соціальної послуги

Коротко-, середньо- та тривале консультування, разове кризове консультування, вуличне консультування.

Термін надання соціальної послуги

Може надаватись разово, короткостроково, періодично, довгостроково.

 

Соціальні групи

Особа, сім’я, група осіб, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо, потребує соціальної послуги консультування або отримує її.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

При коротко-, середньо- та тривалому консультуванні - звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до суб’єкта;  при разовому кризовому консультуванні - безпосереднє звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника до надавача соціальної послуги, у тому числі за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти, скайпу тощо); при вуличному консультуванні - виявлення під час соціального патрулювання закритих щодо контактування соціальних груп чи осіб, з’ясування ситуації та проблемних питань за їхнім запитом

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт соціальної послуги консультування, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  02.07.2015  № 678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування»;

- Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради Чернігівської області».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КУ «Центр надання соціальних послуг

Талалаївської селищної ради»

смт Талалаївка, вул.Вокзальна, б.3

електронна пошта: talcnsp@ukr.net

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00/14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ

Зміст соціальної послуги

1) для бездомних осіб, осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк:

-допомога в оформленні або відновленні документів;

-сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;

-допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

-сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

2) для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та влаштовані до закладів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників:

-ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;

-допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

-сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

3) для сімей, осіб з числа національних меншин:

-ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;

-допомога в оформленні або відновленні документів;

-сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;

-допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

-сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

4) для осіб, які постраждали від торгівлі людьми:

-ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг (за потреби);

-допомога в оформленні або відновленні документів;

-допомога у наданні послуг перекладача (для іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають та/або перебувають на території України);

-сприяння в реєстрації місця проживання або перебування;

-допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

-сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

5) для осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з дітьми та осіб, які постраждали від насильства у сім’ї:

-ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;

-допомога в оформленні або відновленні документів;

-допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

-сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

6) для громадян похилого віку:

-ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг;

-сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо;

-допомога в оформленні або відновленні документів;

-допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

-сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.

Форма надання соціальної послуги

Соціальна послуга надається:

-у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу;

-безпосередньо за місцем фактичного проживання/перебування отримувача соціальної послуги, у тому числі під час здійснення виїзних прийомів суб’єкта, що надає соціальну послугу.

Термін надання соціальної послуги

-періодично один раз на тиждень протягом місяця (тривалістю мінімум 30 хвилин на тиждень, але в сукупності не більше ніж 3 години на місяць, до першого перегляду індивідуального плану); один раз на місяць (тривалістю мінімум 30 хвилин) або на інший період - після перегляду індивідуального плану;

-разово тривалістю не більше ніж 3 години.

Соціальні групи

Особа, сім’я, у тому числі прийомна, дитячий будинок сімейного типу, сім’я опікунів, піклувальників, окрема соціальна група, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, особа, яка постраждала від торгівлі людьми, особа, яка постраждала від насильства у сім’ї, та потребує надання соціальної послуги або отримує таку послугу

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

1) заява отримувача соціальної послуги та/або його законного представника, повідомлення про особу (дитину), яка постраждала від насильства в сім’ї;

2) акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, складений  фахівцем із соціальної роботи.

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  30.12.2015  № 1261 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів»;

- Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради Чернігівської області».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КУ «Центр надання соціальних послуг

Талалаївської селищної ради»

смт Талалаївка, вул.Вокзальна, б.3

електронна пошта: talcnsp@ukr.net

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00/14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЯ

Зміст соціальної послуги

Комплекс заходів з надання допомоги бездомним особам, що здійснюється протягом строку, необхідного для надання їм допомоги, і спрямований на поступове повернення бездомної особи до самостійного повноцінного життя в суспільстві з урахуванням індивідуальних потреб та наданням притулку.

Форма надання соціальної послуги

Надається у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу.

Термін надання соціальної послуги

Надається протягом строку, необхідного отримувачу соціальної послуги для забезпечення його соціальної інтеграції та реінтеграції.

Соціальні групи

Особа, яка через складні життєві обставини, спричинені соціальним становищем бездомності, потребує надання соціальної послуги щодо соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб або отримує таку послугу.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

Звернення (заява) отримувача соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу.

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт соціальної послуги соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  19.09.2013  № 596 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб»;

- Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради Чернігівської області.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КУ «Центр надання соціальних послуг

Талалаївської селищної ради»

смт Талалаївка, вул.Вокзальна, б.3

електронна пошта: talcnsp@ukr.net

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00/14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

ПРОФІЛАКТИКА

Зміст соціальної послуги

Комплекс заходів, що здійснюються суб’єктом, який надає соціальні послуги, спрямований на попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних і особистісних (поведінкових) явищ та їх наслідків у соціальному середовищі та реалізується за допомогою різних інструментів впливу соціального, юридичного, педагогічного, психологічного характеру. Соціальна послуга надається особам/сім’ям, групам осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо.

Форма надання соціальної послуги

- соціальна реклама (розробка, тиражування, розповсюдження інформаційних матеріалів, соціальної реклами);

- інформаційно-освітні матеріали (ІОМ) (розробка, тиражування, розповсюдження), лекція, відеолекторій, бесіда (групова та індивідуальна), дебати, семінар, тренінг, форум-театр, "жива бібліотека", масовий захід/акція.

Термін надання соціальної послуги

Визначається індивідуально для кожного отримувача соціальної послуги залежно від його потреб, узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником після комплексного визначення індивідуальних потреб, оцінки ситуації, складання індивідуального плану (профілактичної програми).

Соціальні групи

Особа, сім’я, група осіб, яка (які) через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, бездомністю, відбуванням покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк тощо, користується(ються) заходами, що становлять зміст соціальної послуги (на індивідуальному рівні). Замовник соціальної послуги (на рівнях громади, групи) - представник підприємства, установи, організації, закладу, де потенційний отримувач навчається, працює, перебуває, проживає, отримує інші соціальні послуги.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

Звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до суб’єкта, що надає послугу.

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт соціальної послуги профілактики, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  10.09.2015  № 912 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики»;

- Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради Чернігівської області.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КУ «Центр надання соціальних послуг

Талалаївської селищної ради»

смт Талалаївка, вул.Вокзальна, б.3

електронна пошта: talcnsp@ukr.net

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00/14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

Зміст соціальної послуги

Залучення осіб з інвалідністю та пенсіонерів до активного способу життя, творчих здібностей, організація дозвілля і відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей); навчання в університеті ІІІ віку; огляд преси, художньої літератури в бібліотеці; надання інформації щодо наявних соціальних служб, послуг, видів допомоги, засобів реабілітації, умов їх отримання тощо.

Форма надання соціальної послуги

Денна.

Термін надання соціальної послуги

За потреби.

Соціальні групи

Особа, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, відбуванням покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк та іншими причинами, отримує соціальну послугу соціальної адаптації або потребує її.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно.

Документи, потрібні для отримання послуги

Звернення (заява) потенційного отримувача або його законного представника до суб’єкта, що надає послугу.

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт соціальної послуги соціальної адаптації, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  18.05.2015  № 514 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціальної адаптації»;

- Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради Чернігівської області.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради»

смт Талалаївка, вул.Вокзальна, б.3

електронна пошта: talcnsp@ukr.net

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00/14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

КРИЗОВЕ ТА ЕКСТРЕНЕ ВТРУЧАННЯ

Зміст соціальної послуги

Психологічна допомога (консультування, підтримка, діагностика, корекція, психотерапія, реабілітація), надання інформації з питань соціального захисту населення, допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, представництво інтересів, корекція сімейних стосунків, допомога в отриманні безоплатної правової допомоги, організація надання невідкладної медичної допомоги, організація надання притулку.

Форма надання соціальної послуги

- індивідуальна;

- групова;

- сімейна.

Термін надання соціальної послуги

Надається негайно з моменту отримання інформації про кризову ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або подолання обставин, які її спричинили. Строк надання не більше 72 годин з початку надання соціальної послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин особа чи сім’я отримує інші необхідні соціальні послуги.

Соціальні групи

Особа, у тому числі постраждала від насильства в сім’ї, яка в силу кризової ситуації користується заходами, що становлять зміст соціальної послуги.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

- заява/звернення потенційного отримувача соціальної послуги;

- заява/звернення особи (осіб), якій (яким) стало відомо про кризову ситуацію, повідомлення про особу, яка постраждала від насильства в сім’ї;

- заява/звернення служб (медичних, правоохоронних, соціальних), державних та громадських організацій про кризову ситуацію, зокрема, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї.

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  01.07.2016  № 716 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання»;

- Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради Чернігівської області».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КУ «Центр надання соціальних послуг

Талалаївської селищної ради»

смт Талалаївка, вул.Вокзальна, б.3

електронна пошта: talcnsp@ukr.net

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00/14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ, У ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ ДІТИ СИРОТИ І ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Зміст соціальної послуги

Комплексна допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім’ї, в тому числі і до самостійного життя.

Форма надання соціальної послуги

Соціальна послуга соціального супроводу надається за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги соціального супроводу або в приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу соціального супроводу.

Термін надання соціальної послуги

Прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу - постійно; сім’ї опікуна, піклувальника - протягом року після влаштування дитини під опіку, піклування та протягом року до завершення піклування, а також за поданням відповідної служби у справах дітей у разі потреби.

Соціальні групи

Прийомні діти, діти-вихованці, діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, біологічні діти прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, інші члени сім’ї, які спільно з ними проживають.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

Підставою для отримання соціальної послуги соціального супроводу є рішення селищної ради, про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та передання до них дітей, а також рішення вищезазначених органів про встановлення опіки, піклування або рішення суду.

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

Державний стандарт соціальної послуги соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  11.08.2017 № 1307 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування».

- Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради Чернігівської області».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Відсутні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КУ «Центр надання соціальних послуг

Талалаївської селищної ради»

смт Талалаївка, вул.Вокзальна, б.3

електронна пошта: talcnsp@ukr.net

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00/14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

СТАЦІОНАРНИЙ ДОГЛЯД ЗА ОСОБАМИ, ЯКІ ВТРАТИЛИ ЗДАТНІСТЬ ДО САМООБСЛУГОВУВАННЯ ЧИ НЕ НАБУЛИ ТАКОЇ ЗДАТНОСТІ

Зміст соціальної послуги

Комплекс соціальних та реабілітаційних заходів, що здійснюється згідно з  індивідуальним планом протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу, і спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які втратили/не набули здатність до самообслуговування, з наданням їм місця проживання.

Форма надання соціальної послуги

Цілодобово стаціонарно у приміщенні надавача соціальних послуг.

Термін надання соціальної послуги

Соціальна послуга може надаватись постійно або тимчасово (визначений у договорі період).

Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної допомоги та/або його законним представником після проведення визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та зазначаються у договорі про надання соціальної послуги.

Соціальні групи

Особа, яка через потребу у постійному сторонньому догляді, спричинену інвалідністю, віком, станом здоров’я, потребує надання соціальної послуги стаціонарного догляду або отримує таку послугу.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно, з відрахуванням 75% з пенсії

Документи, потрібні для отримання послуги

Звернення (заява) отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до суб’єкта, що надає соціальну послугу.

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

Державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  29.02.2016 № 198 «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності».

- Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради Чернігівської області».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради»

смт Талалаївка, вул.Вокзальна, б.3

електронна пошта: talcnsp@ukr.net

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00/14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

НАТУРАЛЬНА ДОПОМОГА

Зміст соціальної послуги

Заходи, що проводяться протягом робочого дня надавача соціальної послуги і полягають у наданні допомоги в самообслуговуванні особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Форма надання соціальної послуги

- за місцем проживання / перебування отримувача соціальної послуги (вдома);

- у приміщенні надавача соціальної послуги протягом робочого дня.

Термін надання соціальної послуги

Може надаватись постійно, періодично або тимчасово (протягом визначеного у договорі періоду).

Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником та/або уповноваженим представником сім’ї з урахуванням визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Соціальні групи

Особа/сім’я, яка належить до вразливих груп населення та/або перебуває у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я тощо, та отримує цю соціальну послугу.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно.

Документи, потрібні для отримання послуги

Заява про надання соціальних послуг.

 

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

Державний стандарт соціальної послуги натуральної допомоги, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  25.03.2021  № 147 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги».

- Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради Чернігівської області».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

Ненадання надавачем соціальної послуги натуральної допомоги.

Потенційному отримувачу може бути відмовлено у наданні соціальної послуги в разі наявності у нього відповідно до медичного висновку про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ. Рішення про надання соціальної послуги приймається після усунення таких протипоказань.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КУ «Центр надання соціальних послуг

Талалаївської селищної ради»

смт Талалаївка, вул.Вокзальна, б.3

електронна пошта: talcnsp@ukr.net

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00/14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

ІНФОРМУВАННЯ

Зміст соціальної послуги

Надання інформації:

- з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги;

- щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та  інших видів допомоги, робіт, послуг.

Форма надання соціальної послуги

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома/на вулиці);

- напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги;

- поза межами приміщення надавача соціальної послуги через мережу Інтернет, за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв’язку.

Термін надання соціальної послуги

Одноразово.

Соціальні групи

- вразливі групи населення;

- особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

Відсутні

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради Чернігівської області».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги.

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради»

смт Талалаївка, вул.Вокзальна, б.3

електронна пошта: talcnsp@ukr.net

прийомні години:

понеділок-п’ятниця

8.00-13.00/14.00-17.00

субота, неділя - вихідний

Назва соціальної послуги

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

Зміст соціальної послуги

Комплекс заходів, що здійснюються протягом строку, необхідного для процесу активного гармонійного пристосування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебували у спеціалізованих або інтернатних закладах, осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, до змінених умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності для підтримки соціальної незалежності, збереження та продовження їхньої соціальної активності.

Форма надання соціальної послуги

Денна.

Термін надання соціальної послуги

Короткостроково, періодично, довгостроково відповідно до індивідуального плану її надання.

Соціальні групи

Особа, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, відбуванням покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк та іншими причинами, отримує соціальну послугу соціальної адаптації або потребує її.

Умови надання соціальної послуги

Безоплатно

Документи, потрібні для отримання послуги

Відсутні

Правові підстави для надання соціальної послуги

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

Державний стандарт соціальної послуги соціальної адаптації, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  18.05.2015  № 514 «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації»;

- Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг Талалаївської селищної ради Чернігівської області».

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

Нездатність надавача соціальних послуг за наявних ресурсів задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора