A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Талалаївська селищна рада
Об'єднана територіальна громада

Програма соціального захисту населення Талалаївської селищної ради на 2019-2021 роки

Дата: 09.01.2020 09:18
Кількість переглядів: 148

Додаток 5 до рішення 24 сесії  7 скликання

Талалаївської селищної ради від 06.12.2019р.

№9-24/VII

 

 

Програма соціального захисту населення Талалаївської селищної ради на 2019-2021 роки.

 

 1. Загальні положення.

 Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою посилення уваги до потреб ветеранів війни та праці, людей з інвалідністю, одиноких непрацездатних громадян, малозабезпечених сімей з дітьми, сімей з дітьми, учасників бойових дій АТО та забезпечення їх соціального захисту розроблена програма у сфері соціального захисту населення на 2019-2021 роки.

 На території Талалаївської селищної ради проживає 239 ветеранів війни, 73 з них являються учасниками бойових дій, 801 ветерани праці, 374 людей з інвалідністю різних категорій, 36 багатодітних сімей.

 

 1. Мета і завдання програми

Метою програми є поліпшення соціальної захищеності ветеранів війни та праці, людей з інвалідністю, спостереження за сім'ями з дітьми, які мають недостатні для життєдіяльності доходи, покращення медичного, соціально-побутового обслуговування, надання матеріальної допомоги сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання грошової допомоги на поховання особам, які не досягли пенсійного віку на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні, допомога членам сімей військовослужбовців, які беруть участь в АТО, сім'ям, які постраждали внаслідок пожежі або іншого стихійного лиха та в інших випадках.

Завдання Програми спрямовані на забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці, незахищених верств населення шляхом надання додаткових соціальних гарантій у вигляді адресної грошової допомоги, проведення селищних заходів до свят та пам’ятних дат.

Основними завданнями Програми є:

 • соціальний захист ветеранів війни та праці;
 • надання матеріальної допомоги сім’ям учасників АТО;
 • надання допомоги ветеранам ВВВ до 9 травня;
 • надання  матеріальної допомоги до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (Афганістан, інші);
 • надання матеріальної допомоги особам, що постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи;
 • надання допомоги  сім’ям при народженні дитини;
 • надання матеріальної допомоги сім’ям переселенців;
 • надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення;
 • надання  матеріальної допомоги на поховання громадян, які не досягли пенсійного віку і ніде не працювали;
 • надання грошової  допомоги сім’ям мобілізованих для участі в  АТО в разі  їх поранення чи загибелі;
 • поховання загиблих учасників АТО за рахунок бюджету селищної ради;
 • матеріальна допомога громадянам, зареєстрованим як постійні мешканці на території Талалаївської селищної ради, що тимчасово опинилися в скрутному становищі у зв’язку з тяжкою хворобою, пожежею, катастрофою тощо.

 

 1. Способи реалізації та джерела  фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються для виконання програм і заходів з соціального захисту населення, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, враховуючи власні ресурси громадських організацій відповідної спрямованості, підприємств і організацій різних форм власності, вітчизняних та іноземних інвесторів, спонсорів, власних коштів громадян.

Надання грошової допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій та великої вітчизняної війни здійснюється за розпорядженням селищного голови, з нагоди відзначення визначних дат.

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та інших категорій громадян здійснюється відповідно до Положення, що є невід’ємною частиною цієї Програми.

Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень на відповідні роки.

 

 1. Очікувані результати

 

Реалізація заходів Програми забезпечить можливість отримати соціально незахищеним громадянам територіальної громади додаткову соціальну допомогу, що дозволить пом’якшити соціальну напругу, пов'язану з негативним впливом фінансово-економічної кризи і відчути реальну допомогу з боку Талалаївської селищної ради.

Завдяки реалізації Програми буде досягнута основна мета – покращення добробуту та якості життя мешканців Талалаївської селищної об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Контроль за виконанням програми

 

Організацію контролю за виконанням програми здійснює постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення та виконавчий комітет селищної ради. Звіт про виконання програми розглядається на  сесії селищної ради та  публікується на сайті селищної  ради.

 

 Секретар селищної ради                                                   Т.В.Михайлюк

 

                                                                 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок надання одноразової матеріальної допомоги  громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1.  Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги (далі – матеріальна допомога) для підтримки незахищених верств населення,  громадян,   які опинилися в складних життєвих обставинах та інших категорій громадян.

1.2.   Матеріальна допомога надається громадянам,   які проживають та зареєстровані на території Талалаївської селищної ради  Талалаївського району Чернігівської області.

1.3.  Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті на поточній рік .

1.4.  Підставою для надання матеріальної допомоги є заява громадянина до голови   Талалаївської селищної ради.

 

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги

 

2.1 Питання про надання матеріальної допомоги громадянину  розглядається на засіданні виконавчого комітету  Талалаївської селищної ради.

2.2. Матеріальна допомога надається за умови настання непередбачених надзвичайних ситуацій: на проведення медичних операцій; особам, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування, особам, які потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха;  в інших особливих обставинах, якщо сім’я не може подолати складну життєву ситуацію без сторонньої допомоги та при народженні дитини.

2.3. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги обов’язково надаються наступні документи:

 • особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, його адреса та мотиви звернення;
 • копія паспорту;
 • копія ідентифікаційного номеру;
 • номер розрахункового рахунку;

Крім того,  для розгляду питання про виділення  матеріальної допомоги надаються:

 • на лікування та операцію – довідка медичного закладу;
 • на ліквідацію наслідків, заподіяних пожежею – акт пожежної частини  про   пожежу, яка сталася ;
 • при народженні дитини додатково – копія свідоцтва про народження.
 • акт обстеження матеріально побутових умов, складений депутатом селищної ради та завірений у встановленому законом порядку ( за потреби);
 • інші документи, що підтверджують настання особливих життєвих  обставин ( за потреби).

2.4. Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що склалися, враховуючи рівень забезпечення сім’ї.

2.5.  Допомога надається у таких розмірах:

 • надання  матеріальної допомоги на поховання громадян, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні – в розмірі 3 тисяч гривень;
 • онкохворим громадянам, що потребують проведення хіміотерапії – в розмірі 5 тисяч гривень;
 • при проведенні стентування або іншому оперативному втручанні на серці - в розмірі 5 тисяч гривень;
 • при оперативному втручанні на очах хворим на глаукому та катаракту – в розмірі 5 тисяч гривень;
 • громадянам на проведення інших  термінових  медичних   операцій, довготривалого  та  дорого вартісного  лікування,  в залежності від важкості захворювання, терміну лікування  -  1 тисяча гривень;
 • особам, які   потерпіли внаслідок пожежі або стихійного лиха  – від 1до 2 тисяч гривень;
 • допомога сім’ям при народженні дитини – 5 тисяч гривень.

2.6. Матеріальна допомога надається сім’ї не більше ніж один раз на рік (в окремих випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається вдруге).

 2.7. В окремих випадках громадянам, які опинилися в дуже складних життєвих обставинах (необхідність проведення складного і дорогого лікування, хірургічна операція, придбання  медичних апаратів тощо), матеріальна допомога може бути більшою від розміру, встановленого п.2.5. даного Положення.

2.8. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається на засіданні виконкому  з обов’язковим повідомленням заявника у випадках:

–    невідповідності поданих документів;

–    відсутності коштів у селищному бюджеті;

–   повторного звернення особи протягом року (крім випадків, передбачених пунктом 2.7 даного Положення ).

 

 Розділ 3. Заключні положення

 

 3.1. Звернення щодо надання матеріальної допомоги громадянам  розглядаються протягом 45 календарних днів.

3.2.Контроль за повнотою наданих документів покладається на секретаря виконавчого комітету   Талалаївської селищної ради.

3.3.Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на головного бухгалтера Талалаївської селищної ради

3.4. Кошти, передбачені для надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям  громадян, громадянам,  які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян не можуть використовуватися для іншої мети. Контроль за цільовим використанням коштів покладається на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг селищної ради.

 

Секретар ради                                                                                  Т.В.Михайлюк


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора