Талалаївська громада
Чернігівська область, Прилуцький район

Програма надання інших пільг окремим категоріям громадян Талалаївської селищної ради на 2021 рік

Дата: 04.01.2021 15:52
Кількість переглядів: 1108

Додаток 3 до рішення 3 сесії  8 скликання

Талалаївської селищної ради від 23.12.2020р.

№16-3/VIIІ

 

Програма

надання інших пільг окремим категоріям громадян

Талалаївської селищної ради на 2021 рік

 

1. ПАСПОРТ

програми надання інших пільг окремим категоріям громадян Талалаївського селищної ради 

на 2021 рік

 

1.

Ініціатор розроблення Програми:

Талалаївська селищна рада

2.

Дата, номер і назва документа органу державної влади про розроблення Програми:

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня1993 № 3551;

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 № 2011-XII;

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю  в Україні» від 21.03.91

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 № 796-XII;

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23 березня 2000 року № 1584-III;

Закон України  «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 № 2402-III;

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб   та їх соціальний захист» від 24 березня 1998 року N 203/98-ВР;
Постанова  КМУ  від  17  травня  1993 р. N 354 «Про безплатний   проїзд   пенсіонерів   на  транспорті загального  користування»;

Постанова КМУ від 16 серпня 1994 р. N 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354»;

3.

Розробник Програми:

Талалаївська селищна рада

4.

Співрозробники Програми:

-

5.

Відповідальний виконавець Програми:

Талалаївська селищна рада, фінансовий відділ селищної ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності.

6

Учасники Програми:

Талалаївська селищна рада, надавач  послуг

зв’язку, надавачі послуг з перевезення пасажирів

7.

Термін реалізації Програми:

2021 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми:

бюджет Талалаївської селищної територіальної громади

9.

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

230 тис.грн.

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

2.1. Актуальність Програми

Законодавство України передбачає надзвичайно широке коло надання пільг з оплати спожитих послуг багатьом категоріям громадян (далі - пільги). Нормативно-правові акти з цих питань приймалися подекуди без урахування змін, що відбувалися в суспільстві, і нових соціально-економічних реалій. Внаслідок цього окремі соціальні програми часто не узгоджені між собою, має місце їх дублювання, постійно існує дефіцит фінансових ресурсів для забезпечення пільг. Через відсутність достатніх бюджетних ресурсів витрати на надання неоплачених пільг перекладаються на підприємства, які надають послуги, що робить їх фінансово-економічну діяльність збитковою. Частина населення, особливо в сільській місцевості, взагалі не отримує задекларованих пільг. По суті це є прихованим дефіцитом бюджету та  фактором дестабілізації державної фінансової системи. Щорічні спроби зупинити надання пільг окремим категоріям населення створюють в суспільстві соціальну напругу.

 

2.2. Основна проблема  Програми

Українська система “соціальних пільг для всіх“ виявилась недієвою в умовах економічної кризи внаслідок суттєвого скорочення зайнятості і зменшення джерел фінансування соціальних програм. Ресурсні критерії ґрунтуються на економічних можливостях держави забезпечити своїм громадянам гарантії та пільги відповідно до чинного законодавства. Проте, показником розвиненого суспільства є рівень уваги і соціального захисту найуразливіших верств населення.

Внаслідок матеріальних нестатків окремі категорії населення не можуть оплачувати послуги зв’язку (щомісячна абонплата  або встановлення телефону), забезпечити собі проїзд до життєво важливих інфраструктур регіону. Програма надання інших пільг окремим категоріям громадян  Талалаївської селищної ради на 2021 рік  (далі – Програма) спрямована на розв’язання проблеми щодо відшкодування витрат перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян, оплату послуг зв’язку (щомісячна абонплата або встановлення телефону),  відповідно до чинного законодавства і дозволить підняти рівень соціальної захищеності окремих категорій громадян.

 

3. Мета та основні завдання Програми

Основною метою програми є соціальний захист окремих пільгових категорій громадян шляхом відшкодування витрат перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян, оплату послуг зв’язку (щомісячна абонплата або встановлення телефону),  відповідно до чинного законодавства.

            Основними завданнями Програми є надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян.                     

На даний час в громаді проживає:

  • 3250 осіб, які мають право на пільговий проїзд;
  • 62 особи, які  користуються послугами зв’язку;

 

4. Основні заходи щодо реалізації Програми

 

1) Забезпечення надання пільг на послуги зв’язку (абонплата або встановлення телефону), відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

Підприємство - надавач  послуг

зв’язку, надавачі послуг з перевезення пасажирів

Щомісяця

           2) Забезпечення фінансування наданих пільг в межах затверджених призначень рішенням селищної ради про бюджет Талалаївської селищної територіальної громади на 2021 рік.

Фінансовий відділ селищної ради

Щомісяця

         3) Забезпечення своєчасного перерахування коштів за надані пільги.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності селищної ради

Щомісяця

 

 

 

5. Основні напрямки реалізації Програми

Пільги по оплаті за послуги зв’язку (абонплату або встановлення телефону) надаються:  

-  інвалідам війни І-ІІІ групи абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів, а для інвалідів Великої Вітчизняної війни та війни з Японією зі 100-процентною знижкою від затверджених тарифів;

-   учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги як для інвалідів війни I групи;

-    іншим категоріям, що мають право на встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт). Абонентна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів.

Безкоштовне перевезення окремих категорій громадян, що мають право на безплатний проїзд згідно з чинним законодавством, здійснюється пасажирським транспортом загального користування на умовах, визначених Договором між перевізником та Талалаївською селищною  радою.

З метою забезпечення обліку пільговиків, які скористалися безкоштовним проїздом, та встановлення достовірності наданих перевізниками розрахунків, старостинські округи забезпечують проїзними документами жителів своєї територіальної громади. При цьому, право на безоплатний проїзд пільгові категорії громадян мають при пред’явленні посвідчення під час посадки в транспортний засіб.

Перерахування коштів здійснюється з селищного бюджету в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

Підприємства та організації, що надають послуги, щомісячно до 1 числа надають головному розпоряднику коштів розрахунки щодо вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, згідно з формою «2-пільга», затвердженою Мінпраці України  разом з Держкомстатом України.

Головний розпорядник коштів:

  • організовує систематизацію та зберігання інформації про пільговиків  і забезпечує її для контролю за відомостями, які подаються підприємствами, організаціями та перевізниками для розрахунків за надані пільговикам послуги;
  • формує на кожного пільговика персональну картку;
  • після звірки та уточнення інформації здійснює відшкодування пільг організаціям та перевізникам, що надають послуги.

Після проведення розрахунків головний розпорядник коштів складає реєстр погашення заборгованості перед підприємствами, організаціями, перевізниками згідно встановленої форми та акти звіряння розрахунків за надані пільговикам послуги згідно з формою «3-пільга», затвердженою Мінпраці України разом з Держкомстатом України.

Головний розпорядник коштів до 5-го числа кожного місяця подає фінансовому відділу селищної ради форму «3-пільга» за послуги зв’язку, компенсацію за пільговий проїзд , зведений акт звіряння розрахунків за надані населенню послуги з пільгового перевезення автомобільним транспортом, залізничним транспортом  та інші пільги, передбачені Програмою.

 

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

            Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. При цьому обсяг коштів визначається під час формування бюджету з урахуванням його фінансових можливостей та може змінюватися в процесі виконання бюджету при внесенні змін до нього.

Прогнозується направити на вказані в Програмі цілі у 2021 році  –   230,0  тис. грн.

Фінансування з селищного бюджету видатків, передбачених Програмою, здійснюється з 1 січня 2021 року  з урахуванням  зобов'язань  2020 року.

Головний розпорядник за підсумками року подає звіт по виконанню Програми та вносить пропозиції фінансовому відділу селищної ради щодо потреби в коштах на наступний рік.

 

7. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити упорядкування надання пільг, спрямування відповідних видатків на підтримку найменш захищених верств населення, для яких пільги, компенсації та інші соціальні гарантії є додатковим засобом забезпечення достатнього життєвого рівня пільгових категорій громадян.

 

8. Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за ефективністю реалізації Програми здійснюється комісія з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Відповідальним за реалізацію Програми є виконавчий комітет селищної ради.

Головний розпорядник коштів щомісячно аналізує стан виконання Програми та при необхідності ініціює внесення змін до неї з метою більш ефективного використання бюджетних коштів.

 

 

Секретар селищної ради                                                                 О.Ф. Ценцеря


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора