Талалаївська громада
Чернігівська область, Прилуцький район

ПРОГРАМА ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ТАЛАЛАЇВСЬКІЙ ТГ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА 2021 - 2025 РОКИ

Дата: 06.05.2021 10:10
Кількість переглядів: 2610

ПРОГРАМА

ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ТАЛАЛАЇВСЬКІЙ ТГ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

НА 2021 - 2025 РОКИ

 

 

 

2021 рік

 

Зміст

 

1. Вступна частина

2. Обґрунтування доцільності розроблення Програми

3. Характеристика сміттєзвалища, кількісна і якісна характеристика відходів

 4. Шляхи та терміни реалізації Програми

5.  Поліпшення благоустрою міста шляхом облаштування сміттєзбірних майданчиків контейнерами для роздільного збору сміття

6. Очікувані результати  від  реалізації заходів Програми 

 

1. Вступна частина

В Україні протягом останніх років продовжується тенденція щодо накопичення відходів, як у промисловому, так і в побутовому секторах, не є виключенням і селище Талалаївка. Заходи, які вживаються для запобігання їх утворення недостатні, що загрожує не тільки поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціально-економічної ситуації в цілому. Звідси – необхідність подальшого удосконалення і розвитку з урахуванням вітчизняного та світового досвіду всієї правової, нормативно-методичної та економічної системи поводження з відходами. Проблема поводження з твердими побутовими відходами (надалі - ТПВ) має розглядатися, як один з визначальних факторів екологічної безпеки, а в плані вибору пріоритетів виходити з оцінки, як ресурсного джерела та екологічно небезпечного чинника. З точки зору екології відходи є важливим місцевим фактором забруднення та основним джерелом довготривалої негативної дії на довкілля. Низький рівень використання відходів для переробки призводить до накопичення їх у навколишньому природному середовищі і спричиняє його забруднення. Найбільшої гостроти набула проблема твердих побутових відходів, пов’язана, насамперед, з їх збиранням, сортуванням і знешкодженням чи утилізацією. Зорієнтованість винятково на вивезення та захоронення відходів ніколи не забезпечувала і не може забезпечувати необхідну нейтралізацію їх шкідливого впливу на навколишнє середовище. З упровадженням нових технологій у переробній і харчовій галузях виробництва їх морфологічний склад суттєво змінився. Основна частка відходів, що вивозяться на полігони, є потенційним ресурсом, який може бути використаний, як вторинна сировина. Програма запровадження в Талалаївській ТГ роздільного збору твердих побутових відходів на 2021-2025 роки (надалі – Програма) спрямована на розв’язання ключових екологічних проблем, пов’язаних з неефективним поводженням з відходами, зменшення накопичення відходів у місцях їх складування, забезпечення повторного використання відходів, а також створення системи комплексного управління твердими побутовими відходами з максимальним вилученням вторинної сировини. Для мешканців багатоквартирних та індивідуальних будинків впровадження роздільного збору відходів буде безкоштовним. Витрати перевізників на організацію роздільного збору, а саме купівлю контейнерів, спецавтотранспорту, затрати на перевезення та сортування буде частково покриватися за рахунок вартості вторинної сировини. У Програмі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні:

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

 поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

 роздільне збирання відходів – роздільне збирання побутових відходів - збирання побутових відходів за окремими компонентами, включаючи сортування побутових відходів, з метою подальшого перероблення та утилізації;

збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення;

зберігання відходів – тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи видалення);

сортування відходів – механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення;

утилізація відходів – використання відходів, як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації; знешкодження відходів – зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення;

розміщення відходів – зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах;

 спеціально відведені місця чи об’єкти – місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами;

 відходи як вторинна сировина – відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні або економічні передумови;

збирання і заготівля відходів як вторинної сировини – діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері;

побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

 тверді відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням; рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

 послуги з вивезення побутових відходів – збирання, зберігання, перевезення, побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування;

 

2. Обґрунтування доцільності розроблення Програми

Кожен мешканець повинен здійснювати часткове сортування своїх побутових відходів. Тому у громаді потрібно створити широку систему сортування та утилізації всіх можливих відходів і забезпечити безпечне для природного середовища складування залишків життєдіяльності.

Сфера дії Програми – процеси, спрямовані на зменшення обсягів захоронення відходів, які неможливо переробити. Всі інші відходи, що можливо використати, як вторинну сировину, після збирання, сортування, перевезення, досортування повинні відправлятися на переробку. Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язаних з санітарною очисткою території Талалаївської ТГ, можливе лише за умови визначення основних напрямів та розв'язання основних завдань з реалізації політики у сфері санітарної очистки території міста та роздільного збору твердих побутових відходів. Програма з роздільного збору твердих побутових відходів на 2021-2025 роки у Талалаївській громаді розроблена на виконання основних положень Національної стратегії поводження з твердими побутовими відходами в Україні та концепції сталого розвитку Талалаївської територіальної громади відповідно до чинного природоохоронного законодавства України: законів України «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 541), від 04.03.2004 № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами», Наказу МОЗ України від 17.03.2011 №145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання території населених місць», Наказів Мінрегіонбуду України від 10.01.2006 № 2 «Про затвердження Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами» та від 01.08.2011 № 133 «Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів».

Мета розроблення програми:

- вдосконалення технології перероблення та утилізації твердих побутових відходів;

- введення системи роздільного збору відходів від населення,  підприємств та сортування на спеціальних лініях;

- зменшення навантаження на сміттєзвалище шляхом вилучення вторинної сировини з складу побутових відходів, яка раніше захоронювалась;

- підвищення рівня використання побутових відходів, як вторинної сировини;

- підвищення рівня екологічної освіти, виховання та свідомості населення селища Талалалївка та ТГ;

- інформування населення про проблему з ТПВ і про відповідальність кожного мешканця за чистоту у нашому селищі Талалалївка та ТГ.

Основна мета та завдання Програми Стратегічною метою Програми є стовідсоткове залучення населення до роздільного збору ТПВ, доведення рівня екологічної освіти, виховання та підвищення рівня свідомості мешканців ТГ до Європейського, а також ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території ТГ. Метою Програми є зменшення кількості ТПВ, що захоронюються на полігонах ТПВ, поліпшення екологічного стану довкілля, одержання вторинної сировини..

Для досягнення поставленої мети, передбачається розв'язати такі основні завдання:

 - зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів переробки, утилізації та знешкодження, а також придбання та встановлення сміттєсортувальної станції, яка дасть можливість зменшити об'єми захоронення відходів на міському сміттєзвалищі та забезпечить поліпшення екологічного стану довкілля, зменшить негативний вплив на навколишнє середовище;

- привести тарифи на захоронення побутових відходів до рівня економічно обґрунтованих;

- забезпечити сприятливі умови для залучення інвестицій;

- посилити роботу з мешканцями, підприємствами, організаціями по укладенню 100% договорів на вивезення побутових відходів;

- зменшити кількість стихійних сміттєзвалищ .

 

3. Характеристика сміттєзвалищ, кількісна і якісна характеристика відходів

На території ТГ знаходиться зареєстрованих 13 МВВ, які займають площу в 9,348 га та можуть прийняти 669,12 т ТПВ. Таблиця в додатку №1 до цієї програми.

 

 

 

4. Шляхи та терміни реалізації Програми

 Відправною точкою на шляху реалізації Програми є її затвердження Талалаївською селищною радою.

Необхідними елементами програми є:

 - визначення обсягів утворення ТПВ;

- визначення морфологічного складу ТПВ (з урахуванням сезонності);

- вибрати технологічну схему роздільного збирання ТПВ;

-визначити місткості для роздільного збирання (тип та кількість контейнерів);

 - схему розташування контейнерів;

-провести з мешканцями, підприємствами, організаціями роботу по укладенню 100% договорів на вивезення побутових відходів;

 - організувати перевезення ресурсоцінних компонентів ТПВ (тип та кількість спеціальних транспортних засобів);

- організувати проведення агітаційної роботи з населенням щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ визначення споживачів вторинної сировини та їх вимог.

Побутові відходи містять ресурсноцінні компоненти і тому нераціонально, як з економічної, так і з екологічної точок зору, здійснювати захоронення на сміттєзвалищі ресурсноцінної сировини, придатної для вторинного використання Практичний досвід перероблення твердих побутових відходів показує, що не існує якогось одного універсального методу роздільного збирання, що задовольняє сучасним вимогам економіки і ресурсозбереження.

Конкретно для кожного регіону і населеного пункту метод збирання та перероблення ТПВ обирається, виходячи з місцевих умов:

- складу і властивостей ТПВ, їх змінам за сезонами року;

 - річних обсягів утворення відходів;

 - кліматичних умов;

- потреби в органічних добривах,

- енергетичних ресурсах і вторинній сировині;

- економічних факторів.

План заходів щодо поводження з твердими побутовими відходами ґрунтується на визначенні основних потоків відходів, оцінці наявних варіантів.

Поетапність викаонння даної програми:

  1. Затвердження Програми
  2. Розробка та введення правил поводження з ТПВ на МВВ
  3. Розробка економічно обґрунтованих тарифів на збір та вивезення ТПВ
  4. Розробка маршрутів та графіків на збір та вивезення ТПВ
  5. Розробка та підписання договорів на збір та вивезення ТПВ
  6. Виготовлення та встановлення контейнерів для роздільного збору ТПВ
  7. Розробка маршрутів та графіків на збір та вивезення втор сировини
  8. Рекультивація МВВ, стихійних сміттєзвалищ та під’їздних доріг до МВВ
  9. Придбання та ремонт необхідної техніки для роботи на МВВ
  10. Придбання лінії сортування ТПВ

 

5.  Поліпшення благоустрою міста шляхом облаштування сміттєзбірних майданчиків контейнерами для роздільного збору сміття

Розрахувати кількість, сортаментів ТПВ, які будуть накопичуватися на території ТГ і згідно цих розрахунків потрібно замовити необхідну кількість контейнерів для роздільного збору ТПВ і установити їх на сміттєзбірних майданчиках в кожному населеному пункті в зручних та доступних місцях. Закріпити за кожним сміттєзбірним майданчиком відповідального працівника і розробити графік вивезення ТПВ та вторинної сировини.

6. Очікувані результати  від  реалізації заходів Програми

Реалізація Програми передбачає організацію та поетапне впровадження роздільного збору ТПВ. Організація роздільного збирання окремих компонентів побутових відходів за контейнерною схемою має впроваджуватись підприємствами, які визначені як виконавці послуг з вивезення побутових відходів із залученням ЖЕО, ЖБК, ОСББ та організацій, що здійснюють експлуатацію житлового фонду селища Талалалївка та ТГ. Впровадження роздільного збору відходів на вологу та суху фракцію збільшує процент виходу сухих ресурсоцінних компонентів, які можна використовувати, як вторинну сировину у різних галузях виробництва. Відповідно зменшується частка відходів, що захоронюється на сміттєзвалищі. Такий підхід в управлінні відходами дозволить зменшити навантаження на сміттєзвалища  на 50-60%. Разом із впровадженням роздільного збору відходів необхідно допомогти організувати приймальні пункти вторинної сировини, які як правило мають розташовуватися неподалік контейнерних майданчикі і можуть належати підприємству, яке виграло конкурс на надання послуг із збирання та вивезення відходів. Отримати додаткові кошти за вторинну сировину. Залучити до вирішення екологічних проблем всіх жителів ТГ. Покращити врази екологію в ТГ. Організувати додаткові робочі місця.

Додаток №1 до програми ТПВ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора