Талалаївська громада
Чернігівська область, Прилуцький район

ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади директора КНП «Талалаївська ЦЛ» Талалаївської селищної ради

Дата: 14.01.2022 15:00
Кількість переглядів: 1203

Відповідно до ст.16 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”,  Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального  закладу охорони здоровя, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. №1094, Протоколу №1 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора закладу охорони здоров’я комунального некомерційного підприємства «Талалаївська центральна лікарня» Талалаївської селищної ради від 13 січня 2022 року, Конкурсна комісія на заміщення вакантної посади директора закладу охорони здоров’я комунального некомерційного підприємства «Талалаївська центральна лікарня» Талалаївської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства “Талалаївська Центральна лікарня Талалаївської селищної ради.

Фото без опису

Юридична адреса: смт Талалаївка, вул. Центральна, 63, Прилуцький район, Чернігівська область.

Фактична адреса: смт Талалаївка, вул. Центральна, 63, Прилуцький район, Чернігівська область.

Напрями діяльності – забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Вимоги до кандидата:

Повинен знати:

Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення 3 управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

 

 Кваліфікаційні вимоги:  повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» (за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент») або «Охорона здоров’я» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки». У разі освіти у галузі знань «Охорона здоров’я», «Право» та «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки» вимагається також наявність вищої освіти у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування». Згідно до офіційних роз’яснень МОЗ, опублікованих на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади України «Урядовий портал» 05.11.2019 року, з 2022 року, претенденти, які не мають управлінської або менеджерської освіти у галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування, повинні будуть додатково здобути її.

Стаж роботи: 5 років на керівних посадах.

Документи для участі у конкурсі приймаються у строк 28 календарних днів після дати оприлюднення оголошення та реєструються як вхідна кореспонденція органу управління. Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі надають наступні документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади; https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/59/f472252n166.doc

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних; https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/59/f472252n167.doc

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (на флешці, диску);

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я,  щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (Додаток 3
до Порядку)
;

Додаток 3
до Порядку

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

____ __________20___ р.

________________
(підпис)

___________________
(прізвище, та ініціали)

 

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів; https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/59/f472252n168.doc

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”);

13) документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови (згідно Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної ”.

Заяву про участь у конкурсізгоду на обробку персональних даних,  попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду,  заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів подавати згідно з додатками до  Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального  закладу охорони здоров”я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017р. №1094.

Всі подані копії документів повинні бути належним чином завірені.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу ( на три роки), в якому передбачаються:

  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Зі статутом, структурою, а також інформацією про кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу можна ознайомитись за  (посиланням).

Умови оплати праці будуть визначені відповідно до нормативних документів профільного законодавства.  

Конкурс буде проведено в приміщенні Талалаївської селищної ради за адресою - смт.Талалаївка, вул. Центральна, 3,  зал засідань.

 Документи приймаються протягом 28 днів після дня опублікування оголошення за адресою: смт.Талалаївка, вул. Центральна, 3, приймальня.

  Час та дата початку приймання документів для участі в конкурсі 8 год. 00 хв. 15.01.2022 р.;

кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі — 11.02.2022 р. до 16 год. 00 хв.;

Телефон для довідок: 098-831-22-60; e-mail: info@talselrada.gov.ua

Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів i доданих документів розпочнеться 16.02.2022 р. о 12-00 год. 00 хв.

Заслуховування конкурсних пропозицій (проведення конкурсу) розпочнеться 18.02.2022 р. о 11-00 годині.

Місце проведення: актовий зал Талалаївської селищної ради, вул. Центральна, 3, смт Талалаївка, Прилуцького району, Чернігівської області.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора