Талалаївська громада
Чернігівська область, Прилуцький район

Програма національно-патріотичного виховання молоді Талалаївської об’єднаної територіальної громади

Дата: 27.03.2018 11:55
Кількість переглядів: 1669

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 6 сесії 7 скликання
Талалаївської селищної ради
від 27 березня 2018 року

ПРОГРАМА

національно-патріотичного виховання молоді Талалаївської об’єднаної територіальної громади
на 2018-2020 роки

Талалаївка

2018

 

 

ЗМІСТ

 

Назва розділу

 1. Паспорт програми національно-патріотичного виховання молоді Талалаївської ОТГ на 2018-2020 роки
 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
 3. Стан і проблеми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
 4. Мета реалізації Програми
 5. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсяги фінансування
 6. Напрями діяльності та заходи Програми
 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
 8. Додаток 1. Напрями діяльності та основні заходи Програми

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Назва Програми

Програма національно-патріотичного виховання молоді Талалаївської ОТГ на 2018-2020 роки

2.

Підстава для розроблення

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо  національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік»

3.

Ініціатор розроблення Програми

Талалаївська селищна рада

4.

Розробник програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради

5.

Відповідальний виконавець

Відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради

6.

Учасники Програми

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Талалаївської селищної ради, ЗЗСО, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, краєзнавчий музей, Центр ДЮТ

7.

Термін реалізації

2018-2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Селищний бюджет

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

В Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України.

Актуальність національно-патріотичного виховання громадян, особливо дітей та молоді, зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають дальшого вдосконалення системи національно-патріотичного виховання, оптимізації державної політики у зазначеній сфері.

Національно-патріотичне виховання має набути характеру системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства, громадян з формування у людини і громадянина високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй державі.

В основу системи національно-патріотичного виховання має бути покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму у дітей та молоді.

Основними складовими національно-патріотичного виховання мають стати громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне виховання.

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у дітей та молоді повинно здійснюватися на прикладах героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, успадкованих, зокрема, від княжої доби, українських козаків, Українських Січових Стрільців, армій Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, учасників антибільшовицьких селянських повстань, загонів Карпатської Січі, Української повстанської армії, українців-повстанців у сталінських концтаборах, учасників дисидентського руху в Україні. Також національно-патріотичне виховання має здійснюватися на прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013 - 2014 роках, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

Одним із важливих чинників національно-патріотичного виховання має бути шанобливе ставлення до пам’яті про жертв комуністичного та інших тоталітарних режимів в Україні, зокрема жертв Голодомору, політичних репресій і депортацій.

Водночас важливою складовою національно-патріотичного виховання має стати поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їх внесок у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах освіти, науки, культури, мистецтва, спорту.

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Талалаївській  ОТГ 2018 - 2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до положень Конституції України, Постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо  національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік» та інших нормативно-правових актів, а також на основі аналізу стану і проблем національно-патріотичного виховання в Україні за часів її незалежності.

ІІ. Стан і проблеми національно-патріотичного виховання

дітей та молоді

Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей та молоді не приділялось достатньої уваги.

У зв’язку з цим актуалізувалася низка таких проблем:

 • відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;
 • брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно-патріотичного виховання;
 • відсутність єдиної державної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;
 • перетворення інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною свідомістю;
 • недостатня нормативно-правова урегульованість сфери національно-патріотичного виховання;
 • недостатній рівень гармонізації законодавства й управлінських практик у сфері формування громадянської позиції з законодавством;
 • відсутність єдиних методичного та термінологічного підходів до процесу національно-патріотичного виховання;
 • недостатність кваліфікованого кадрового для організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання;
 • низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання.

Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, надання цьому вкрай важливому процесу системності.

 

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є:

забезпечення змістового наповнення національно-патріотичного виховання на основі:

 • формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу;
 • усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань;
 • формування у дітей і молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності;
 • формування широкої громадської підтримки процесів національно-патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських об’єднань, підвищення ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів;
 • сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і державотворення.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання

проблеми, обсяги фінансування

Досягнення мети Програми здійснюватиметься за такими основними напрямами:

 • забезпечення умов і підтримки з боку органів виконавчої влади, місцевого самоврядування для ефективної діяльності інститутів громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання;
 • забезпечення оптимальної скоординованої діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання;
 • організація та координація інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання;
 • підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національно-патріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно-патріотичного виховання;
 • здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби;
 • профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення дітей і молоді до участі у заходах із національно-патріотичного виховання.

V. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку 1 до Програми.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради.
Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

Начальник відділу освіти, культури,
молоді та спорту селищної ради                                                      О.П.Плюта

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора