Талалаївська громада
Чернігівська область, Прилуцький район

ПРОГРАМА "ОБДАРОВАНІ ДІТИ – МАЙБУТНЄ ТАЛАЛАЇВЩИНИ" на 2018 – 2022 роки.

Дата: 21.12.2018 11:58
Кількість переглядів: 4245

ПРОГРАМА

"ОБДАРОВАНІ ДІТИ – МАЙБУТНЄ ТАЛАЛАЇВЩИНИ"

на 2018 – 2022 роки.

 

1.Пояснювальна записка

Першочерговими завданнями освітнього процесу є створення умов для розвитку і усвідомлення індивідуально-особистісних здібностей, властивостей, педагогічна підтримка дитячої індивідуальності.

  Заклад освіти повинна забезпечити гідну освіту кожному і виховати людину яка зможе змінювати на краще навколишню дійсність. Для цього найголовнішою цінністю повинна стати індивідуалізація – підхід до дитини як до особистості, створення найбільш сприятливих умов для реалізації її інтелектуального та творчого потенціалу.

  Завданням сучасної освіти є виявлення тих сфер життєдіяльності, в яких кожна дитина найбільш успішна, щоб на цій основі здійснювати її загальний розвиток.

  При організації роботи з обдарованими дітьми мова йде про створення такого освітнього середовища, яке забезпечувало б можливість виявлення і розвитку творчої активності як обдарованих дітей та дітей з підвищеною готовністю до навчання, так і дітей з прихованими формами обдарованості.

  Запропонована Програма зорієнтована на різні вікові рівні: дошкільний, молодший шкільний, підлітковий, старший шкільний. Впровадження Програми передбачає тісну співпрацю всіх учасників освітнього процесу: працівників закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної, дошкільних освіти, відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради, методичної служби, організацій, громадськості, ін.

  Програма складена з урахуванням можливостей закладів освіти об’єднаної територіальної громади і є основним документом, що визначає стратегію пошуку, виховання і розвитку обдарованих дітей. Програма має відкритий характер, може коригуватися, конкретизуватися, змінюватися, доповнюватися в залежності від реальних умов. Впровадження  Програми  не виключає також реалізацію інших програм і проектів, може синтезуватися та інтегруватися з ними.

2.Концепція роботи з обдарованими дітьми

  Програма базується на розумінні того, що сучасна соціальна ситуація диктує потребу у випускникові як людині, що володіє способами збереження та розвитку себе як особистості, здатної, реалізуючи свої індивідуальні запити, розв’язувати проблеми суспільства. ,,Розвиваючи себе – розвиваєш суспільство“– теза, що відображає в деякій мірі характерну ознаку нового соціального замовлення, яке передбачає побудову такого освітнього простору, де кожен здобувач освіти зможе самореалізуватися, самовизначитися, знайти себе, у розв’язуванні навчальних питань і проблемних ситуацій.

  Визначення понять ,,обдарованість“ та ,,обдаровані діти“.

Обдарованість- індивідуальна потенційна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності.

До групи обдарованих дітей можуть бути віднесені ті учні, які:

1) мають більш високі в порівнянні з більшістю інших однолітків інтелектуальні здібності, сприйнятливість до навчання, творчі можливості і прояви;

2) мають домінуючу, активну, певною мірою безмежну пізнавальну потребу;

3) відчувають радість від розумової праці.

  Для обдарованих дітей характерна висока швидкість розвитку інтелектуальної та творчої сфер, глибина і не традиційність мислення, проте з цілого ряду причин на певному етапі можуть проявлятися далеко не всі ознаки обдарованості.

  Можна умовно виділити 3 категорії обдарованих дітей (надалі ОД):

1) діти з надзвичайно високим загальним рівнем розвитку за інших рівних умов (такі діти найчастіше зустрічаються в дошкільному і молодшому шкільному віці);

2) діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості – обдарованості в певній галузі науки (такі учні найчастіше виявляються в підлітковому віці);

3) діти з високими творчими (художніми) здібностями;

4) діти з високими лідерськими (керівними) здібностями;

3) діти, що не досягають з яких-небудь причин успіхів у навчанні, але володіють яскравою пізнавальною активністю, оригінальністю психічного складу, неабиякими розумовими резервами (можливості таких учнів нерідко розкриваються в старшому шкільному віці).

  Виявлення ОД повинно починатися вже в закладах дошкільної освіти на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мови, пам'яті, логічного мислення. Робота з обдарованими та здібними дітьми, їх пошук, виявлення і розвиток повинні стати одним з найважливіших освітніх аспектів діяльності.

Форми роботи з ОД: групові заняття, предметні гуртки, гуртки за інтересами, конкурси, курси за вибором, участь в олімпіадах, робота за індивідуальними планами, дослідницька діяльність та участь в науково дослідницьких конкурсах, робота освітнього округу

3.Мета та завдання

Мета програми «Обдаровані діти – майбутнє Талалаївщини»: визначити організаційні, науково-практичні та психолого-педагогічні заходи з розробки та впровадження ефективних методів і технологій виявлення, навчання й виховання ОД; створити умови для всебічного та гармонійного розвитку особистості, підтримки та заохочення здібних дітей.

Основні завдання:

1.Створення системи цілеспрямованого виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання ОД на діагностичній основі;

2.Сприяння розвитку пізнавальних інтересів у дітей, ознайомлення з науковим вивченням навколишнього світу через удосконалення науково-дослідної, інноваційної, експериментальної діяльності;

3.Підготовка педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти  до роботи з обдарованими дітьми , переорієнтація на розвиток якостей творчої  особистості в учнів;

4.Підвищення соціального статусу обдарованих дітей та їх наставників;

5.Створення системи стимулювання інтелектуально й творчо обдарованих дітей та педагогічних працівників, які їх навчають;

6.Об'єднання зусиль закладів освіти,  громадських організацій у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей.

 

  1. Основні етапи роботи
  2. Діагностико-констатувальний етап (2018 – 2019):

1.Вивчення напрямків розумової діяльності учнів шляхом анкетування та особистісних потреб ОД шляхом співбесіди;

2.Створення банку обдарованих та талановитих дітей;

3.Створення банку даних вчителів-наставників для ОД;

4.Створення системи психолого-педагогічного супроводу ОД.

  1. Діяльнісний етап (2019 - 2020)

1.Організація психолого-педагогічної консультативної допомоги для учнів, спрямованих на творчу самореалізацію і самодостатність;

2.Розвиток сфери додаткової освіти, яка задовольняє потреби та інтереси ОД;

3.Розширення можливостей для участі ОД у шкільних, міжшкільних, обласних, всеукраїнських олімпіадах, творчих виставках, різноманітних конкурсах;

4.Створення умов для ознайомлення громадськості із основними досягненнями ОД;

5.Створення умов для зміцнення здоров'я ОД;

6.Організація консультативної роботи та підтримки батьків ОД;

7.Підготовка, підвищення кваліфікації та стимулювання педагогічних кадрів по роботі з ОД. 

ІІІ. Констатуючий етап (2020 – 2022н.р.)

1.Аналіз отриманих результатів і внесення коректив у подальшу діяльність;

2.Створення банку педагогічного досвіду по роботі з ОД.

 

5.План роботи

5.1.Пошук і виявлення ОД у закладах дошкільної освіти (ЗДО)

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

1

Забезпечити реалізацію системи ранньої  і поетапної діагностики та своєчасного виявлення ОД

постійно

Директори ЗДО,

психолог

2

Використовувати інноваційні психолого-аналітичні тести для виявлення і оцінки коефіцієнту інтелектуального розвитку дітей.

щорічно

 Директори ЗДО, психолог

3

3 метою виявлення здібних та обдарованих дітей проводити:

-виставки малюнків, вишивок, виробів з бісеру, глини, пластиліну тощо;

-конкурси швидкості лічби;

-конкурси складання конструкторів, пазлів;

-конкурси розв'язання головоломок, знання лічилок, загадок, віршів, казок;

-конкурси юних вокалістів;

-шахові та шашкові турніри.

щорічно

Директори ДНЗ

4

Проводити  роботу по виявленню, підтримці та супроводу ОД серед дітей з обмеженими можливостями та особливими потребами

постійно

Директори ДНЗ, психолог

5

Організовувати консультації для батьків з проблем розвитку здібностей їх дітей

щорічно

Директори ДНЗ, психолог

5.2.Розвиток, навчання і виховання ОД у закладах дошкільної освіти  

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

1

Узгодити програми навчання ЗДО та початкових шкіл.

2018 – 2019

 Відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради

2

Обладнати кімнати та куточки для самовираження нахилів дитини.

до 01.09.18

Директори ДНЗ

5.3. Пошук і виявлення ОД у закладах загальної середньої освіти  (ЗЗСО)

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

1

Забезпечити реалізацію системи ранньої і поетапної діагностики та своєчасного виявлення ОД

постійно

Директори ЗЗСО, психологи

2

Для виявлення нахилів і здібностей дітей розробити відповідні  тести

2016

 Директори ЗЗСО

3

Оновлювати тести з основ наук, впроваджувати їх у практику роботи для визначення рівня знань учнів.

постійно

Директори ЗЗСО

4

3 метою виявлення обдарованих та здібних дітей проводити в початковій школі:

-шкільні та міжшкільні предметні олімпіади з української мови та літератури, математики;

-конкурси знавців рідної мови ім. Петра Яцика, конкурси "Кенгуру", "Колосок",  з інформатики, ін..;

-шкільні та районні спартакіади;

-районні огляди дитячої творчості юних художників;

-районні огляди-конкурси музичного, вокального, хореографічного, декоративно-ужиткового видів мистецтва;

-змагання на першість закладу освіти та ОТГ з шашок та шахів, ін.

постійно

  Відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради, директори ЗЗСО,

директор ЦДЮТ

5

3 метою виявлення здібних та обдарованих учнів   щорічно проводити в середніх та старших класах:

-шкільні та міжшкільні олімпіади з базових предметів;

-конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт МАН,

-конкурс знавців рідної мови ім. Петра Яцика, мовно-літературний конкурс ім.. Т.Шевченка,  ін.;

-предметні декади;

-конкурси-виставки учнівських робіт художньої творчості, музичного, вокального, хореографічного,  декоративно-ужиткового видів мистецтва;

-огляди-конкурси шкільні;

-спартакіади;

-дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Джура»;

- туристичні змагання.

Щорічно

 Відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради, директори ЗЗСО,

директор ЦДЮТ

6

Вести інформаційний банк даних "Обдарованість", що включає в себе:

-дані про особливо ОД;

-дані про учасників предметних олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН;

-дані про учасників конкурсів естетичного спрямування та спортивних змагань;

-дані про вчителів, вихователів та керівників гуртків, які працюють з ОД;

-дані про мережу закладів освіти, що працюють з обдарованими дітьми;

-оригінальні програми роботи з ОД, складені педагогами.

Щорічно

 Відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради, директори ЗЗСО,

7

Сприяти залученню ОД до навчання у Чернігівському та Ніжинському ліцеях для обдарованої сільської молоді згідно напрямку своїх обдарувань.

Щорічно

Директори ЗЗСО

8

Сприяти участі учнів у Всеукраїнських і міжнародних конкурсах з різних галузей знань, у різноманітних просвітницьких конкурсах, виставках, олімпіадах різного рівня, які проводяться  організаціями, Фондами, редакціями періодичних видань, закладами вищої освіти.

Щорічно

Директори ЗЗСО

9

Проводити роботу по виявленню, підтримці та супроводу ОД серед дітей з особливими освітніми потребами

Постійно

 Директори ЗЗСО, психологи

10

Виявляти та підтримувати ОД, які належать до соціально незахищених категорій. Забезпечувати їх участь у конкурсах, фестивалях, заходах.

постійно

Директори ЗЗСО, директор ЦДЮТ

11

Організовувати консультації для батьків з проблем розвитку здібностей їх дітей

щорічно

Директори ЗЗСО, психологи

12

Видавати збірки творчих робіт ОД

По можливості

Директори ЗЗСО

         

5.4.Розвиток, навчання і виховання ОД у закладах загальної середньої освіти

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

1.

Забезпечити особистісно-  орієнтований підхід у навчанні та вихованні ОД.

Постійно

Директори ЗЗСО

2

Включати в тексти предметних контрольних робіт завдання проблемно-творчого характеру щодо виявлення умінь учнів логічно мислити та орієнтуватися у нестандартних ситуаціях

постійно

Директори ЗЗСО

3

Проводити моніторинг використання годин варіативної частини навчального плану для розвитку творчих здібностей учнів.

Щорічно

Директори ЗЗСО

4

Проводити інтелектуальні змагання між ОД типу «Найрозумнійший», «Що? Де? Коли?», «Дебати», наукові конференції

Щорічно

Директори ЗЗСО, директор ЦДЮТ

5

Проводити шкільний конкурс «Учень школи» з метою стимулювання творчої самореалізації учнів.

щорічно

Директори ЗЗСО

6

Проводити шкільні свята вшанування учнів-переможців, обласних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, спартакіад.

Щорічно

Директори ЗЗСО

7

Проводити зустрічі школярів з видатними людьми.

Постійно

Директори ЗЗСО

8

Проводити відпочинок та оздоровлення обдарованих дітей

Щорічно

Директори ЗЗСО

9

Щорічно виплачувати матеріальне заохочення для ОД, призерів III, IVетапів Всеукраїнських предметних олімпіад і ІІ, ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, Міжнародного мовно-літературного  конкурсу ім. Т. Шевченка; учням, які нагороджені золотою та срібною медалями за високі досягнення у навчанні та за досягнення у навчанні; за розробку проектів і грандів під які виділяються інвестиції в межах кошторисних призначень

Щорічно

Талалаївська селищна рада

10

Стимулювати працю педагогів, які підготували призерів III, IVетапів Всеукраїнських предметних олімпіад і ІІ, ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, Міжнародного мовно-літературного  конкурсу ім. Т.Шевченка в межах кошторисних призначень.

Щорічно

Талалаївська селищна рада

11

 Сприяти розширенню мережі гуртків у ЗЗСО та закладах позашкільної освіти  відповідно до запитів учнів

2018 – 2019

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

селищної ради

12

Висвітлювати в засобах масовоїі інформації творчі здобутки ОД, їх участь у конкурсах, олімпіадах, оглядах тощо

Постійно

Директори ЗЗСО

         

5.5. Інформаційне та науковометодичне забезпечення педагогічних працівників

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

1

Постійно поновлювати комплекс програм і планів для організації освітнього процесу з ОД у закладах освіти.

Щорічно

Директори ЗЗСО, ДЗО

3

Організовувати роботу творчої груп вихователів ЗДО з розробки та впровадження дидактичних ігор, логічних завдань, вправ для розвитку мовлення і творчої уяви.

Щорічно

Директор ясла-садка «Сонечко»

смт. Талалаївка

4

Організувати роботу творчої групи вчителів-предметників «Організація роботи з ОД при викладанні предмету»

2018 –2019

Відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради

5

Організувати роботу опорного закладу освіти  з питань  роботи з ОД

2019 – 2020

Відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради

6

Вивчати досвід роботи з ОД в закладах освіти ОТГ.

постійно

Відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради

7

Проводити семінари з проблем розвитку творчих здібностей ОД із залученням вчителів-предметників.

щорічно

Відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради

8

Розробити рекомендації для батьків з виявлення і розвитку у дітей творчих здібностей

2018 – 2019

Директори ЗЗСО, психологи

9

Розробити рекомендації для вчителів з виявлення і розвитку у дітей творчих здібностей

2018 – 2019

Психологи ЗЗСО

10

Використовувати мультимедійні засоби для навчання ОД

постійно

Директори ЗЗСО

5.6. Експертиза і аналіз якості роботи з обдарованими дітьми

Зміст

Термін виконання

Відповідальні

1

Проводити аналіз результатів роботи закладів освіти  з ОД

щорічно

Відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради

2

Вести контроль стану викладання та моніторинг навчальних досягнень  учнів, що відвідують шкільні та між шкільні факультативи .

щорічно

Директори ЗЗСО

3

Проводити системний моніторинг розвитку ОД в системі «ЗДО-ЗЗСО-ЗПН-ЗВО».

щорічно

Директори ЗЗСО

4

Створити та поновлювати банк даних «Обдарованість» за розділами:

І. Результати участі учнів у І, ІІ, ІІІ, ІVетапах олімпіад з базових дисциплін.

ІІ. Результати участі учнів в інтелектуальних конкурсах

ІІІ. Результати участі учнів у творчих конкурсах.

ІV. Результати спортивних досягнень учнів.

V. Результати науково-дослідної роботи учнів, роботи МАН.

VI. Авторські проекти вихователів, вчителів  об’єднаної територіальної громади, реалізовані в контексті розвитку закладів освіти по пріоритетних напрямках.

щорічно

Відділ освіти, культури, молоді та спорту селищної ради

5

Спостерігати за динамікою особистих досягнень учнів через впровадження учнівського портфоліо.

2018 – 2022

Директори ЗЗСО

6

Здійснювати моніторинг результативності роботи з ОД педагогічних працівників, які мають звання «вчитель вищої категорії», "старший вчитель", "вчитель-методист".

щорічно

Директори ЗЗСО

7

Пропагувати найкращий досвід роботи вчителів-новаторів, психологів, класних керівників з проблеми вивчення та розвитку природних обдарувань учнів у ЗМІ, фаховій пресі.

постійно

Директори ЗЗСО

 

6.Координація і контроль за виконанням Програми

                 Координація і контроль за виконанням Програми покладається на відділ освіти, культури, молоді та спорту Талалаївської селищної ради.

 

7.Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення

                 Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення здійснюється за рахунок коштів бюджету селищної ради , інших джерел, використання яких не заборонено чинним законодавством.

8.Очікувані результати

Виконання даної Програми дасть змогу:

1.Створити в об’єднаній територіальній громаді систему виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання здібних, обдарованих і талановитих  учнів;

2.Удосконалити форми та методи роботи з даною категорією дітей в урочний та позаурочний час;

3.Створити творче середовище, яке сприятиме розвитку природних можливостей кожного учня;

4.Стимулювати співпрацю закладів освіти об’єднаної територіальної громади;

5.Підвищити  рівень професійної компетентності педагогів у виборі форм, методів, засобів, технологій навчання і виховання;

6.Поширити досвід використання нових педагогічних та інформаційних технологій для забезпечення якісної освіти обдарованих дітей.

7.Підвищити якість навчання і виховання здобувачів освіти в цілому, а також соціальний престиж освіти.

 

Начальник відділу освіти, культури,

молоді та спорту селищної ради                                                               О.П.Плюта


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора